Rezerwacje posiłków i ich raportowanie


Na przykładzie rezerwacji z wykupioną usługą HB z obiadokolacją pokażemy Ci widok tego zestawu w rezerwacji, raporcie dziennym i wybranych raportach managerskich:

Rezerwacja z dostępną w tym sezonie opcją HB z obiadokolacją stworzona manualnie przez recepcjonistę:

Na koncie pokoju usługa gastronomiczna ukryta jest pod usługą zakwaterowania zgodnie z naszymi ogólnymi ustawieniami posiłków, widoczna jest pod ikoną oka:

W raporcie dziennym wykupiony pakiet posiłków rozbity zostanie na śniadanie + obiadokolację:


Jak widać zestaw HB został rozbity na obiadokolację (Obk) podawaną 2 gościom pierwszego dnia pobytu, oraz na śniadanie (Śni) następnego dnia, który jest równocześnie dniem wyjazdu gości.
W Raporcie Finansowym na 2 lutego 2023 generowanym wg. usług widzimy:

Natomiast w Raporcie Przegląd znajdziemy rozbicie na posiłki, gdyż ten raport zawiera dane ze wszystkich raportów w systemie, także z raportu dziennego, gdzie posiłki są wskazane jednoznacznie, a pakiety posiłków rozbite na poszczególne pozycje bez względu na ustawienia ich widoku na koncie pokoju:

Jeśli ustawienia naszego hotelu oddzielają na koncie pokoju posiłki od zakwaterowania, wówczas w Raporcie Finansowym także będą one osobną pozycją, gdyż wszystkie dane tego raportu pobierane są właśnie z konta pokoju. I tak dla rezerwacji z HB z obiadokolacją w osobnym wierszu:

Raport Finansowy wg. usług wyglądać będzie tak:


Teraz dokonamy rezerwacji posiłków przez stronę WWW hotelu, na której umieściliśmy silnik rezerwacji R+. W drugim kroku rezerwacji w R+ gość może wybrać wszystkie posiłki i kombinacje, które udostępniamy w danym terminie i planie cenowym zakwaterowania, np.:


Rezerwacja przychodzi do systemu Hotelgram z automatyczną rezerwacją wybranej opcji posiłków:

Widok posiłków na koncie pokoju jest zgodny z ustawieniami posiłków w Hotelgram (tutaj mamy je ukryte pod usługą zakwaterowania):

Wszystkie inne posiłki we wszystkich wspomnianych raportach zachowają się identycznie, czy to wprowadzone do systemu z rezerwacji online, czy też dodane automatycznie z poziomu szczegółów rezerwacji (=niebieskie) do rezerwacji manualnej.

Ustawienia prezentacji posiłku na koncie pokoju znajdziesz w artykule Ustawienia posiłków