Optymalizacja cen => prosty revenue management


Revenue management może być aplikowany do zewnętrznych kanałów dystrybucji OTAs.

Narzędzie to pozwala utworzyć reguły automatycznego przyznania rabatów lub naniesienia zwyżek do standardowych cen publikowanych na portalach OTA, zgodnie z przypisanymi w Previo regułami.

Dostępne reguły dostępności do aplikacji rabatu/zwyżki:

  • > (więcej niż)
  • < (mniej niż)
  • = (jest równe)

Przykłady:
= (jest równe): ta reguła zakłada, że rabat/zwyżka zostanie przyznana, jeśli liczba dostępnych pokoi jest równa X. Jeśli zatem mamy więcej lub mniej niż przykładowo 3 dostępne pokoje, taka reguła nie zostanie aplikowana. Jeśli mamy 3 pokoje w puli dostępnych, zwyżka/rabat zostanie przyznany.
Inna reguła >3 pokoje oznaczać będzie przyznanie rabatu/narzucenie zwyżki, jeśli liczba dostępnych pokoi jest większa niż 3

Użycie różnych warunków na raz:

Reguły dla revenue managementu mają swoją logikę i porządek. Można z nich skorzystać na przykład w następujący sposób:

  1. Jeśli mamy 3 lub więcej pokoi typu „Double Standard” nadal dostępne, nie aplikujemy zniżki/zwyżki.
  2. Jeśli mamy tylko dwa dostępne pokoje typu „Double standard”, narzucamy zwyżkę 5%.
  3. Jeśli mamy tylko jeden dostępny pokój typu „Double Standard”, narzucamy zwyżkę 10%.

Więcej informacji o zniżkach, dopłatach i module Optymalizacji Cen w PMS Previo w dedykowanym artykule