Nastavení


V Previu je možné si vytvořit více plachet rezervací pro lepší orientaci. Nejčastějším nastavením je např. rozdělení pokojů do jednotlivých plachet podle typu pokoje (plachta pro dvoulůžkové pokoje) nebo podle pater budovy (plachta s pokoji ze třetího patra).

Vždy ale můžete mít i jednu plachtu, ve které budou uvedeny všechny nabízené pokoje. Mezi plachtami se můžeme libovolně přepínat přes záložky v levé části celého okna vedle názvů pokojů z dané plachty.

Pokud je pokoj uvedený na více plachtách, jeho „řádek“ obsahuje na všech plachtách stejné rezervace. Přidání rezervace na pokoj v jedné plachtě se projeví i na ostatních plachtách s tímto pokojem.


Vytvoření nové plachty a její nastavení

Novou plachtu vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus vlevo od plachty rezervací. Otevře se Vám okno, kde postupně projdeme čtyřmi sekcemi nastavení – Plachta / Pokoje / Oprávnění.

Plachta

Nejprve si nastavíme pod jakým názvem se nám nová plachta bude zobrazovat. Dálším volitelným nastavením je časová osa plachty. Tedy zda bude plachta po dnech (klasické pokoje) nebo po hodinách a minutách (wellness, konference, sportoviště atp.).

Zobrazení po celých hodinách je vhodné pro prostory, které lze rezervovat min. na celé hodiny nebo půl hodiny (např. sportoviště). Plachta je zároveň přehlednější a na první pohled vidíte rezervace z celého dne.

Pokud potřebujete rezervace rozlišovat detailněji, zvolte možnost Hodiny a minuty. Zde je pak časová osa rozdělena na díly po 10 minutách, což se hodí např. pro wellness procedury, masáže, atp., které nemusí vždy trvat déle než půl hodiny.

Volba zvýrazňování neuhrazených rezervací nám tyto rezervace červeně podbarví v samotné plachtě.

Položky Náhled rezervace a Počet dní před/za plachtou mohou ovlivnit jak rychle bude Previo na Vašem počítači pracovat. Pro méně výkonné počítače doporučujeme nastavit načítání náhledu rezervace až při najetí myší a zároveň nastavit menší hodnoty (načteného) počtu dnů před a za aktuálním zobrazením plachty.

Pokoje

Toto okno obsahuje dvě tabulky. Vlevo mám tabulku pokojů, které budou zobrazeny na této plachtě. V pravé tabulce mám poté všechny zbývající pokoje, které nemám k této plachtě přiřazené.

Pokud chci, aby se na plachtě zobrazovaly např. pouze apartmány, jednoduše myší přetáhnete zvolené pokoje do levé tabulky. Obdobným způsobem bych pokoj z plachty pokoj odstanil jeho přetažením do pravé sekce Zbývající pokoje.

Oprávnění

Poslední záložka Vám umožní omezit přístup na plachtu pro konkrétní uživatele. Můžete využít např. ve chvíli, kdy chcete, aby správce wellness měl přístup k minutové plachtě objednaných procedur, ale zároveň aby nemohl nahlížet do plachty s klasickými rezervacemi pokojů.