Skenování dokladů při online check-inu


Alfred je také schopný zrychlit proces online check-inu pomocí funkce na skenování dokladů. V nastavení aplikace je potřeba tuto funkci nejprve aktivovat.

Při otevření karty hosta k doplnění je host informován o možnosti naskenovat svůj osobní doklad. Samotný sken pak vyvolá kliknutím na tlačítko.

V dalším mezikroku je host informován jak správně naskenovat svůj doklad. Pro zajištění nejvyšší kvality „přečtených“ dat doporučujeme:

  • Otočit doklad na stranu se strojově čitelnou částí dokladu (MRZ, poznáte podle ostrých závorek)
  • Otočit mobilní telefon na šířku
  • Řádně zaostřit doklad před naskenováním
  • Skenovat v dobře osvětleném prostoru

Načtené údaje jsou následně automaticky roztříděny do odpovídajících kolonek v kartě hosta. Host má následně možnost jednotlivá pole doupravit.

Skenování pokrývá i adresu, pokud ji doklad obsahuje. Zároveň berte na vědomí, že kvalita přečtení dat se může lišit v závislosti na telefonu (kvalitě fotoaparátu) a na světelených podmínkách.

Rovnou přiznáváme, že skenování nikdy nebude 100 % bezchybné, ale i při načtení části dat se jedná o nástroj, který výrazně zrychlí a usnadní Vašim hostům provedení online check-inu.