Časté dotazy


Q:Jak často a kdy se odesílají kampaně typu „dle události?
A: Každých 30 minut (v celou a v půl) probíhá kontrola, jestli se ve Vašem profilu neobjevila rezervace, která by splňovala podmínky, některé Vaší kampaně. Pokud taková rezervace existuje, je email zařazen do fronty k odeslání.

10 minut po půlnoci proběhne ještě poslední kontrola za předcházející den pro rezervace vytvořené mezi půl 12 a půlnocí.

Q:Jak fungují kampaně nastavené na okamžité odeslání?
A: U tohoto typu kampaní dojde k odeslání okamžitě po spouštěcí události. Tou může být vytvoření rezervace, vystavení dokladu nebo platby v rezervaci. Neprobíhá zde tedy pravidelná kontrola každých 30 minut, zda nepřibyli nějaké nové rezervace, které splňují podmínku pro odeslání mailingu.

Q: Jak funguje odeslání kampaně „dle události“ např. jeden den před příjezdem?
A: Email k rezervaci, která začíná 30.8. bude zařazen do fronty k odeslání v 00:00 dne 29.8.

Pokud by byla rezervace vytvořena na aktuální den, časová podmínka kampaně nemůže být splněna a email nebude klientovi odeslán.

Q: Jak funguje odeslání kampaně „dle události“ při nastavení 0 dní po vytvoření rezervace?
A: Pokud u hosta máte při uložení rezervace vyplněný email, kampaň se odešle při první kontrole po uložení rezervace v :00 nebo :30.

Pokud email hosta uložíte teprve v průběhu dne, kdy byla rezervace vytvořena, bude mu také odeslán při následující kontrole.

Pokud emailovou adresu hosta uložíte až v následujících dnech po vytvoření rezervace, nebude email odeslán. Rezervace totiž už nesplňuje časovou podmínku pro odeslání (adresa byla doplněna až po dni vytvoření rezervace).

Q: Kdy a jak často se odesílají periodické a narozeninové kampaně?
A: Kontrola probíhá každý den v poledne a emaily jsou následně zařazeny do fronty k odeslání.

Q: Co znamená emaily jsou zařazeny do fronty k odeslání?
Vzhledem k množství kampaní nemůžeme veškeré emaily za všechny hotely odesílat zároveň. Emaily k odeslání jsou tím pádem zařazeny do společné fronty a jsou odesílány postupně.
Každou minutu takto odešleme 50 emailů.

Q: Co se stane pokud hostovi odešel email a v průběhu stejného dne hosta nebo jeho email změním?
A: Pravidelná kontrola pro zařazení emailů do fronty sleduje pouze změny hostů. Tzn. pokud hosta, kterému v průběhu dne byl odeslán email, nahradíte jiným hostem (s vyplněným emailem), email mu bude (v následujících :00 nebo :30) odeslán.

Pokud pouze změníte email u hosta, kterému již byla kampaň odeslána, nedojde ke znovuodeslání emailu na nově zadanou emailovou adresu (kontrolujeme odeslání podle interního id/čísla hosta v databázi).

Q: Podle čeho se určuje jaká jazyková verze emailu hostovi příjde?
A: Pokud pro danou zemi existuje konkrétní jazykový mutace, odejde hostovi tato verze (např. francouzská verze mailingu francouzům). Jazyková verze se vybírá podle státu v adrese hosta (ne podle národnosti).

Pak např. situace, kdy máme kampaň nastavenou v CZ, EN a SK verzi. Host je němec. V tuto chvíli se nejprve zkontroluje, že neexistuje odpovídající jazyková verze (němčina) a následně se použije všeobecný alternativní jazyk angličtina.

Pokud by se ale jednalo ještě o složitější situaci, např. mám nastavenou pouze španělskou verzi mailingu a host je čech, nepřišlo by tomuto hostovi nic (čeština není nastavená a všeobecný alternativní jazyk angličtina také ne).

Q: Podle čeho funguje filtr stát hosta?
A: Tento filtr se řídí státem hosta podle adresy. Nebere se tedy v potaz státní občanství, ale pouze stát z adresy.


Pokud byste se chtěli nechat inspirovat, jak určitá kampaň může vypadat, určitě čtěte náš článek „Jak jednoduše informovat a oslovit hosty emailem“.

Zasílání emailů klientům se řídí dle platných českých zákonů. Pro usnadnění jsme pro vás připravili článek „Hromadný mailing: co nám zákon povoluje a přikazuje“.