Objednávka dárkového poukazu


Svým hostům můžete také dát k dispozici možnost objednat dárkový poukaz na hodnotu.

Výhodou tohoto typu „rezervace“ je i to, že hosté při objednávce nevybírají konkrétní termín pobytu jako při vytváření klasické (závazné) rezervace. Výběr termínu je tedy pak čistě na obdarovaném a jeho dohodě s ubytovacím zařízením.

Druhou variantou je pak povolení online akceptace dárkového poukazu přímo v RESERVATION+, jak vše funguje naleznete v samostatné sekci manuálu.


Jak vložit formulář do webu?

V textu níže naleznete kód pro vložení nového formuláře do Vaší webové prezentace.

DŮLEŽITÉv kódu nezapomeňte nahradit v parametru hotId text “YYYYY“ číslem Vašeho Previo profilu. Pokud Vaše číslo nevíte, velice jednoduše ho zjistíte po přihlášení do Previa, kde je uvedeno v adresové řádce internetového prohlížeče.

Pokud má Váš profil např. číslo 632987, odkaz upravíte tímto způsobem:

https://booking.previo.app/?hotId=632987&showTabs=coupon&couponType=cash

Kód (nejlépe) předejte Vašemu webmasterovi, který ho velice jednoduše vloží do Vašeho webu:

<!-- Reservation PLUS start -->
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.app/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.app/?hotId=632987&showTabs=coupon&couponType=stay"
scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
<!-- Reservation PLUS end -->

Pokud chcete hosty odkazovat přímo na rezervační formulář (bez nutnosti jeho vložení do webu) např. v rámci mailingové kampaně formou prokliku, použijte následující odkaz:

https://booking.previo.app/?hotId=YYYYY&showTabs=coupon&couponType=cash

(nezapomeňte nahradit „YYYYY“ číslem Vašeho profilu)

Nebo případně jeho druhou variantu s parametrem hotelDetail=1 pro zobrazení hlavičky s informacemi o Vašem ubytovacím zařízení:

https://booking.previo.app/?hotId=YYYYY&showTabs=coupon&couponType=cash&hotelDetail=1

(opět nezapomeňte nahradit „YYYYY“ číslem Vašeho profilu)

Poslední možností, kterou zmíníme, je přidání ještě jednoho doplňkového parametru, který Vám zobrazí alternativní verzi hlavičky celého formuláře. Parametr je &helpCampaign=1 a odkaz následně vypadá takto:

https://booking.previo.app/?hotId=YYYYY&showTabs=coupon&couponType=cash&helpCampaign=1

Pokud chcete zároveň prodávat poukazy na hodnotu, ale i poukazy na konkrétní balíčky, můžete všech výše uvedených příkladech použít pouze níže uvedený odkaz. Ten návštěvníkům Vašeho webu zobrazí nejprve volbu mezi jednotlivými typy poukazů.

https://booking.previo.app/?hotId=YYYYY&showTabs=coupon

Kód pro vložení pak bude vypadat následujícím způsobem:

<!-- Reservation PLUS start -->
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.app/iframe/"></script>
<iframe src="https://booking.previo.app/?hotId=632987&showTabs=coupon"
scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe>
<!-- Reservation PLUS end -->

Co je potřeba mít nastavené?

 • Objednávka poukazu je součástí rezervačního formuláře RESERVATION+, je tedy nutné mít ho aktivovaný (pokud formulář nyní nevyužíváte, dohodněte se s Vaším obchodním zástupcem na jeho aktivaci)
 • Možnosti úhrady poukazu vycházejí z nastavení Vašich povolených platebních metod v Nastavení / Online rezervace / Platby.
 • Pro bankovní převod je nutné mít správně nastavené číslo bankovního účtu v Nastavení / Hotel / Kontakty.
 • Pro online platbu je nutné mít s Vaším Previo profilem propojenou platební bránu (v opačném případě ani nemáte online platbu v seznamu povolených platebních metod).
 • Pokud nemáte povolenou ani jednu z výše uvedených platebních metod nebo nebudete mít nastavené číslo účtu, bude zájemce moci zaslat pouze nezávaznou poptávku ubytovacího poukazu. Vy už následně musíte s klientem telefonicky nebo emailem dohodnout další postup ohledně možností úhrady atp.
 • Vzhled dárkového poukazuviz samostatný návod.
 • DPH – podle toho zda pracujete s jednoúčelovými poukazy (např. pouze na ubytovací služby) je vhodné nastavit si správnou hodnotu DPH v poukazu podle konkrétní služby. Pokud je poukaz použitelný na více služeb v různých sazbách DPH, je vhodné zvolit nulovou sazbu a DPH pak odvést podle konkrétního plnění.
 • Poslední nastavitelnou věcí, která se týká dárkových poukazů je jakým způsobem budete pracovat s DPH. Jedná se o účetní záležitost, takže doporučujeme zkonzultovat s Vašim účetním oddělením. Ve zkratce jde o to, zda chcete aby se DPH započítávalo v momentu objednávky nebo až při samotném čerpání poukazu (tzn. až při samotném čerpání). Při volbě „v momentu objednávky“ bude při platbě kartou automaticky vytvořený daňový doklad za přijatou zálohu. Při druhé volbě bude vystavený pouze zálohový list a finální daňový doklad si vystavíte ručně.

Toto nastavení naleznete v sekci Nastavení / Online rezervace / Reservation+.


Jak objednávka poukazu funguje?

Host má možnost zvolit si hodnotu poukazu z předdefinovaných hodnot (2 000, 3 000, 5 000, 10 000 Kč) nebo ručně zadat libovolnou částku.

V závislosti na volbě platební metody (bankovní převod /online platba – viz výše sekce “Co je potřeba mít nastavené”) je poté host buď přesměrován na platební bránu nebo mu jsou zaslány informace k provedení platby. Samostatnou variantou je pak zaslání poptávky poukazu.

 • Online platba – po úspěšném dokončení online platby je v Previu vytvořen zálohový list a ubytovací poukaz. Oba dokumenty jsou uloženy v sekci doklady a poukaz je po úspěšné platbě odeslán objednávajícímu emailem (ubytovatel je v kopii).
 • Bankovní převod – hostovi je automaticky odeslán zálohový list s instrukcemi pro provedení platby. V Previu se zároveň se zálohovým listem také vygeneruje dárkový poukaz. Ten následně po přijetí platby odešlete hostovi emailem přímo z Previa.
 • Poptávka poukazu – (v případě, kdy nemáte povolený bankovní převod ani online platbu) host i ubytovatel obdrží emailem informaci o zaslané poptávce poukazu na hodnotu. Vy v tuto chvíli musíte hosta kontaktovat a dohodnout se s ním na dalším postupu úhrady a zaslání poukazu. V Previu není vystaven zálohový list ani poukaz.

Platnost ubytovacího poukazu je nastavena na 365 dní od data objednání. Platnost je možná po dohodě mezi ubytovatelem a hostem prodloužit v editaci konkrétního poukazu. Ty naleznete v sekci Platby / Doklady, kde si můžete tento typ dokladu velice jednoduše vyfiltrovat a následně upravit.

Po dohodě s obdarovaným a vytvoření rezervace na konkrétní termín, je už pak velice jednoduché si vytvořený a zaplacený poukaz přiřadit ke konkrétní rezervaci přes účet pokoje.