Základní informace


Previo Channel Manager slouží k propojení rezervačního systému se zahraničními rezervačními portály. Propojení je obvykle dvoucestné, kdy si obě strany mezi sebou vyměňují datové informace a do plachty rezervací v Previu se vám stahují nové rezervace, které tím pádem není není nutné ručně zadávat.


Napojitelné portály

Pro napojení rezervačního portálu je nutné mít na tomto portále dokončenou registraci, resp. mít vytvořený a spuštěný profil. Propojení pak spočívá ve vytvoření vazby mezi vašim profilem v Previu a profilem na rezervačním portálu. Nejčastěji napojované portály jsou následující:

Nejčastěji napojované portály naleznete zde. Umíme ale napojit i spoustu dalších partnerů. Pozor, u některých menších portálů mohou být možnosti propojení omezené. Před registrací nás tedy raději nejprve kontaktujte a ověřte si možné limity propojení daného rezervačního kanálu.


Proces napojení

  1. Dohoda s obchodním zástupcem a uhrazení jednorázové faktury
  2. Žádost o zaslání přihlašovacích údajů na jednotlivé portály
  3. Mapování (tvorba propojení) a případné upřesnění nejasností s klientem
  4. Email s informací o dokončení mapování a dohoda na času spuštění
  5. Spuštění propojení a odeslání informačního emailu
  6. Kontrola propojení ze strany klienta (+ případné úpravy propojení)

Až do bodu 5 (tedy do oznámení spuštění propojení) je nutné spravovat ceny a obsazenost manuálně v extranetu konkrétního portálu.