Nadřazené/odvozené cenové plány


V rámci zjednodušení práce s ceníkem je možné cenové plány (CP) propojovat. Můžete si tedy vytvořit CP, které budou odvozený od jiného (hlavního) CP, ze kterého budou přebírat data o cenách, obsazenosti atp.

Pojďme si přiblížit jak vše funguje.


Nastavení nadřazeného/podřízeného CP

Při vytváření nového CP si určitě všimnete možnosti navázat CP na nadřazený CP. Součástí tohoto nastavení je možnost automatické úpravy odvozené ceny z nadřazeného CP o určité % nebo absolutní hodnotu.

Tímto způsobem je možné nastavit jak slevy, tak příplatky oproti nadřazenému CP.

Příklady využití? Vytvoříte si např. cenový plán pro nevratné ceny, který bude používat cenu ze základního cenového plánu automaticky sníženou o 5%.


Zobrazení přejatých cen a ostatních hodnot v CP

Hodnoty odvozené z nadřazeného CP se v ceníku zobrazují tzv. „zašedlé“. Platí to pro všechny ceníkové parametry – stav pokoje, pokoje k prodeji, ceny, min/max délky pobytu a restrikce na příjezdy a odjezdy.

Pokud změníte některou z těchto hodnot v nadřazeném CP, dojde k odpovídající změně i zde. Např:

  • Změna stavu prodeje na „zavřeno“ uzavře pokoj i v podřízeném CP
  • Změna restrikcí na délku pobytu se projeví i v podřízeném CP
  • Změna ceny se promítne do přepočítání ceny v podřízeném CP (s případnou aplikací slevy/příplatku z nastavení podřízeného CP).
  • Atp.

Jedinou výjimku, kdy se hodnoty neodvozují z nadřazeného CP naleznete popsanou níže.


Ruční úprava převzatých cen a ostatních hodnot v podřízeném CP

Převod cen do podřízeného CP jsme si vysvětlili a nyní si to o něco více zkomplikujeme.

V podřízeném CP můžete kdykoliv ručně upravovat jednotlivé převzaté hodnoty a ceny.

Tzn. Pokud chcete v podřízeném cenovém plánu jinou než automaticky odvozenou a vypočítanou cenu nebo jiné restrikce, stačí v ceníku pouze kliknout do příslušné hodnoty a např. cenu ručně přepsat (stejně tak je možné použít Hromadné nastavení).

Co se stane, když některou hodnotu změníte?

V tabulce bude odvozená („zašedlá“) hodnota nahrazena zadaným číslem, které už nebude šedé ale černé. Ručně zadané hodnoty (černé) již nejsou dále ovlivňovány ani přepisovány změnami v nadřazeném cenovém plánu.

Po uložení se nová hodnota začne používat pro podřízený cenový plán. Opět si to nejlépe vysvětlíme na příkladu:

  • Cena z nadřazeného CP je 100 Kč
  • Podřízený CP počítá s 20% slevou, tzn. Stejný pokoj se nabízí pouze za 80 Kč („zašedlá“ hodnota)
  • V podřízeném CP ručně změním cenu na 90 Kč (číslo zčerná – již se dále nedědí z nadřazeného CP). Tím pádem se pokoj nabízí za 90 Kč.
  • Pokud bych nyní změnil cenu v nadřazeném CP na 200 Kč, nedojde mi k automatické úpravě ceny v podřízeném CP na 160 Kč (20% sleva), ale pokoj se stále nabízí za ručně zadanou hodnotu 90 Kč.
  • Pokud bych se chtěl vrátit k automaticky vypočtené hodnotě, jednoduše mohu smazat ručně zadanou hodnotu a odvozená, „zašedlá“ cena se mi po uložení opět objeví v tabulce cen.

Výše uvedený příklad se týkal pouze nastavení cen, ale stejným způsobem vše funguje i pro restrikce a stav pokoje k prodeji.