Dashboard


Dashboard naleznete jak v sekci Manažerské reporty tak pod třetí ikonou s grafem v levé části horního menu.

Tento modul je rozdělen do několika informačních dlaždic, které budou v dalších fázích vývoje i editovatelné. Každý uživatel dashboardu by si tedy měl bých schopný vytvořit sestavu dlaždic, který odpovídá jeho potřebám.

Z každé dlaždice je obvykle možné se prokliknout do odpovídajícího modulu, kde může uživatel získat doplňující informace k zobrazeným výsledkům.

Pojďme si nyní projít jednotlivé dlaždice podrobněji.


Tržby

Výsledná hodnota v tomto poli představuje součet všech plateb zadaných do systému se zvoleným datem (hotovost, platební karta, bankovní převod).

Do tržeb se nezapočítávají pokladní operace jako dotace/odvody z pokladny a směnárenské transakce.


ADR

ADR neboli Average daily rate je vypočtena z celkové tržby bez DPH za obsazené pokoje v daném termínu a tato hodnota je vydělana počtem obsazených pokojů ve stejném termínu.


RevPar

RevPar neboli Revenue per available room je vypočten z celkové ceny bez DPH v daném termínu, která je vydělená počtem disponibilních pokojů k prodeji za dané období.


Nové rezervace

Tato dlaždice Vám ukáže počet všech (ke zvolenému datu vytvořených) rezervací z jakéhokoliv zdroje. Zároveň je zde v % zobrazeno porovnání s počtem vytvořených rezervací ve stejný den minulého roku.


Obsazenost pokojů

Ve dvou koláčových grafech zde máte zobrazenou obsazenost zvoleného dne a dále celkovou obsazenost měsíce tohoto dne.

Pokoje mohou být obsazené (rezervacemi), volné a uzavřené (stopky na plachtě). Pokud je pokoj zároveň zastopkovaný a je na něm v daném termínu rezervace, bude započten do obsazených pokojů.


Denní přehled

  • Příjezdy – kolik z dnešních příjdů ještě nebylo odbaveno (neproběhl check-in) – tzn. všechny rezervace ve stavech opce, potvrzeno a jiné, které dnes začínají.
  • Odjezdy – kolik z dnešních odjezdů ještě nebylo odbaveno (neproběhl check-out) – tzn. všechny rezervace ve stavu ubytován, které dnes končí.
  • Probíhající – počet probíhajících rezervací, které dnes nemají nájezd ani odjezd.

Pokud máme u příjezdu např. číslo 12 / 15 znamená to, že jsme zatím provedli check-in tří pokojů a stále čekáme na nájezd zbývajících 12 pokojů. U odjezdů analogicky.

Ideální situace na konci dne by tedy měla být např. 0/20 příjezdů a 0/10 odjezdů.


Aktuální ceny

Ceny v této dlaždici ukazují nejnižší cenu, za jakou je možné ubytovat 1/2/3 osoby na některém z (v daném termínu) volných pokojů. Po najetí myší na konkrétní cenu se objeví informace, o který pokoj se jedná.

Při zobrazení výsledků se berou v potaz všechny volné pokoje v daném termínu a zároveň se přebírá nejnižší cena, za kterou lze daný počet osob ubytovat.


Obsazenost za měsíc

V grafu vidíte počty rezervací pro jednotlivé dny ve vybraném měsící a zároveň jejich porovnání s počtem rezervací v minulém roce.


Úklid

Tato dlaždice se vždy vztahuje k aktuálnímu datu – zobrazení pro jiná data by v tomto případě nedávalo smysl, protože se vždy jedná o aktuální úklid.

Velké číslo uprostřed Vás informuje o celkovém počtu zatím neuklizených pokojů.


Rezervace

  • Zrušené – počet rezervací, které zasahují do vybraného data a jsou ve stavu storno/no show nebo byly smazány..
  • Waiting list – počet rezervací, které zasahují do vybraného data a jsou ve stavu waiting list.
  • Opce – počet rezervace, u kterých dnes expiruje opce ke zvolenému datu.


Úkoly

  • Otevřené – počet úkolů, které zatím nejsou v řešení ani nebyly vyřešené.
  • Vyřešené – již uzavřené úkoly.
  • Řeší se – úkoly na kterých se aktuálně pracuje.