Objednání služeb


Hosté si mohou v rámci aplikace přiobjednat také dodatečné služby z Vaší nabídky. Ty jsou obratem natíženy do hotelového účtu u rezervace.

Nabídka služeb vychází z menu Ceník / Služby v Previu.

 

Nastavení služby pro prodej v Alfredovi

Při vytváření nové služby (nebo editaci stávající) je možné určit, zda chcete danou službu nabízet v rámci aplikace Alfred. U konkrétní služby je nutné mít povolený její prodej v aplikaci Alfred, jinak nebude hostům v rámci aplikace nabízena.

Objednávka služby funguje na podobném principu jako v rezervačním formuláři RESERVATION+. V rámci Alfreda je použita záložka se seznamem objednatelných služeb z tohoto formuláře. Některé služby (pozdní check-out např.) stačí pouze vybrat a potvrdit. Váš hotel ale může mít nadefinované i služby propojené na další rezervovatelné prostory a v tomto případě je zde ještě jeden mezikrok.

Objednání služeb na konkrétní čas

V rámci Alfreda je také možné objednávat služby, které mají vazbu na konkrétní rezervovatelný prostor a čas. Může se jednat např. o objednávky masáží, wellness, různých procedur nebo také služeb na celé dny jako je např. doobjednání parkování.

Objednávka služby je velice podobná samostatnému objednání služby v rámci R+. Služba samotná musí být propojena s rezervovatelným provozem a musí být povolena pro prodej v Alfredovi.

Při výběru služby v Alfredovi se následně otevře okno s upřesněním přesného termínu objednávané služby. Termíny objednávky jsou omezeny:

  • Termínem rezervace, do které je host v Alfredovi přihlášen
  • Otevíracími hodinami prostoru propojeného na danou službu (pokud se jedná o minutovou službu)
  • Ostatními rezervacemi daného prostoru (termíny a prostory služby už mohou být např. plně obsazeny).

Po dokončení rezervace tohoto typu služby bude ve Vaší plachtě rezervací vytvořená „služební“ rezervace na propojený typ prostoru, která bude zároveň automaticky propojena na rezervaci ubytování daného hosta.

Dokončení objednávky služby

Po výběru služeb (a případně i jejich přesných termínů) přejde host do posledního kroku objednávky, kde může ještě doplnit upřesňující poznámku a závazně potvrdí svou objednávku.

Služba je obratem přidána do účtu rezervace a recepce je o objednávce informována emailem (hostovi jde kopie) s podrobnými informacemi včetně případné poznámky.