Výpočet ceny rezervace


Výsledná cena rezervace může být poskládána z několika různých položek:

 • Ceníková cena ubytování
 • Poplatky z pobytu
 • Stravy
 • Revenue management (sleva/příplatek)
 • Sleva / příplatek (first minute (FM), last minute (LM), dlouhodobý pobyt (LT), akční cena)
 • Sleva na kategorii hosta

Ceníková cena ubytování

V ceníku je možné ceny zadat buď:

 • Za celý pokoj bez rozdílných cen podle obsazenosti (pro jednu i dvě osoby za 2000 CZK)
 • Cenu za jednotlivé obsazenosti (1000 CZK za 1 osobu na 2L pokoji / 2000 CZK za 2 osoby na 2L pokoji)

Pro partnera je přiřazený konkrétní cenový plán (CP), který ale může být odvozený od jiného CP např. s určitou slevou/příplatkem.

Tzn. mohu si vytvořit odvozený CP, který bude vycházet z ceny základního CP a tu ještě sníží např. o dalších 25%. Pokud toto odvození ceny existuje, je vždy vypočteno jako první sleva a až následně se počítají další možné slevy (viz dále).

API metoda getRates vždy rovnou vrací finální (upravenou) cenu.


Poplatky

Započtení poplatků se řídí nastavením poplatků, které má několik možných variant:

 1. Poplatek je připočítán k ceníkové ceně a je rozepsán na samostatný řádek
 2. Poplatek je připočítán k ceníkové ceně a je zahrnut v položce ubytování (není rozepsán samostatně)
 3. Poplatek je už započten v ceníkové ceně ubytování a je rozepsán na samostatný řádek (finální cena tedy odpovídá ceníkové ceně)
 4. Poplatek je už započten v ceníkové ceně ubytování a je zahrnut v položce ubytování (není rozepsán samostatně a finální cena odpovídá ceníkové ceně).

Tzn. pro jednotlivé varianty by při ceně pokoje 2000 a poplatku 50 CZK/osobu/noc vypadala výsledná situace s cenou za jednu noc jednoho hosta následovně:

 1. Položka Ubytování 2000 CZK + položka Poplatek 50 CZK
 2. Položka ubytování 2050 CZK (poplatek je zahrnut)
 3. Položka ubytování 1950 CZK + položka poplatek 50 CZK
 4. Položka ubytování 2000 CZK (poplatek je zahrnut)

U všech 4 variant se následné další slevy vypočítávají z ceny 2000 CZK:

 • Varianta č. 1 má jasně oddělenou částku ubytování.
 • Varianta č. 2 – poplatek je nad rámec ceníkové ceny, i když celková cena ubytování je 2050 CZK.
 • Varianty č. 3 a 4 počítají s celkovou ceníkovou cenou, což je 2000 CZK.

Nastavení poplatků je variabilní. Je možné nastavit různé velikosti poplatku podle kategorie hostů, délky pobytu nebo typu pokoje. Stejně tak je možné pro jednotlivé kombinace nastavit kompletní osvobození od poplatku.

Poplatky je také možné nastavit v absolutní nebo % hodnotě a mohou se lišit i po sezóńách.


Stravy

Jednotková cena stravy se pronásobí počtem hostů a počtem nocí rezervace a vloží se jako samostatná položka do účtu.

Je zde opět na výběr, zda položku vypsat samostatně nebo ji zahrnout do položky ubytovacích služeb. Tzn při ceně snídaně 200 CZK/hosta/noc jsou následující varianty:

 • Položka ubytování 2000 CZK + položka stravy 200 CZK
 • Položka ubytování 2200 CZK (se zahrnutou stravou v ceně)

Cena stravy nevstupuje do výpočtu dalších slev/příplatků ani v případě, kdy je sloučena s položkou ubytovacích služeb.

Cena stravy může být nastavena v univerzální, jednotné hodnotě, ale také se může lišit podle cenových sezón.


Revenue management (sleva/příplatek)

Automatická sleva/příplatek pokud je splněna určitá podmínka na počet volných pokojů. Sleva/příplatek je vypočtena ještě před ostatními slevami (FM, LM, kategorie hosta, atp…).

API metoda getRates vrací ceny rovnou upravené o revenue management slevy/příplatky.


Sleva / příplatek

Slevy/příplatky je možné rozdělit do několika typů > first minute (FM), last minute (LM), dlouhodobý pobyt (LT) a akční cena. Nejprve několik základních poznámek, výpočet slev je totiž poměrně komplikovaný:

 • Hostovi je vždy poskytnuta ta nejvýhodnější sleva ze všech možných
 • V nastavení akčních cen je možnost volby, zda se mají akční ceny kombinovat s ostatními slevami jako sleva za dlouhodobý pobyt, first minute, last minute (zároveň je možné aktivovat kombinování pouze s příplatky).
 • Cena je vždy vypočtena pro každý jednotlivý den rezervace. Může se i stát, že na každý den rezervace bude použita jiná sleva.
 • Slevy můžete nastavit v absolutní nebo % hodnotě.
 • Slevy v absolutní hodnotě se počítají za každou noc rezervace.
 • Pro aplikaci slevy se vždy vychází z data a času, kdy rezervaci vytvářím (last a first minute), z délky rezervace (dlouhodobý pobyt) a dále vždy z termínu (jestli sleva pro dané období platí), typu pokoje (jestli se sleva na daný pokoj aplikuje) atp.

Ve zkratce vypočítáváme slevu pro každý jednotlivý den rezervace. Pro jednu rezervaci je možné kombinovat více slev pro jednotlivé dny. Pokud se na jeden den sejde více platných slev, počítá se s tou, která je pro hosta nejvýhodnější.

Několik vzorových příkladů naleznete podrobněji popsané v našem manuálu.

Sleva je aplikována po revenue managementu a před výpočtem slevy za kategorii hosta.


Slevy na kategorii hosta

Pro jednotlivé kategorie hostů lze nastavit slevu v % hodnotě. Např. 10% sleva na dítě do určitého věku.

Uplatnění slevy se pak liší nastavením výpočtu, kde jsou opět 4 varianty. Uvažujeme, že ceník pro pokoj s 2 lůžky a 1 přistýlkou je zadán následovně (cena za 1 osobu spící v pokoji je 1000 Kč, cena za 2 osoby je 2500 Kč a cena za 3 osoby je 3000 Kč) :

 • Z ideálního podílu (celková cena pro daný počet osob vydělená počtem osob a pronásobená velikostí slevy > 3000 / 3 * 0,15 = 150 CZK sleva na jednu noc za 1 dítě v rezervaci)
 • Z posledního lůžka (rozdíl mezi cenou za 3 a 2 osoby u třílůžkového pokoje, kde je poslední host dítě se slevou, pronásobená velikostí slevy tzn. např. (3000 – 2500) * 0,15 = 75 CZK sleva za jedno dítě za jednu noc)
 • Z posledního lůžka a pouze pro přistýlku (stejný princip jako u předchozího příkladu, ale platí jen pro dítě na přistýlce > pokoj musí být např. 2+1 a sleva bude započtena pouze pro dítě na +1 lůžku. Pokud by v rezervaci byly dvě děti, sleva bude započtena pouze na přistýlku.
 • Z ideálního podílu s rozlišením hlavních lůžek a přistýlek – stejné jako první příklad výše, ale pokud je dítě na hlavním lůžku např. na pokoji 3+2, sleva bude vypočtena jako cena za tři osoby / 3 * velikost slevy a pokud je dítě na přistýlce bude sleva vypočtena jako (cena za 5 osob – cena za 3 osoby) / 2 * velikost slevy.

Slevu lze opět rozepsat na samostatný řádek v hotelovém účtu nebo ji zahrnout do položky ubytovacích služeb. Např. při prvním způsobu výpočtu by to mohlo vypadat takto:

 • Položka Ubytování 3000 CZK + položka slevy na kategorii hosta -150CZK
 • Položka Ubytování za 2850 CZK (se zahrnutou slevou za kategorii hosta)

Tato sleva je aplikována až po výpočtu všech výše uvedených slev.


Pořadí výpočtu jednotlivých slev

Vzorová situace, rezervace na 1 noc, cena za 2 osoby 2000 (cena je odvozena od jiného CP plánu, kde byla základní cena 2500 a tento CP má 20% slevu), jedna z nich je dítě. Platí mi RM sleva 10%, akční sleva 25% a dítě má 10% slevu účtovanou z ideálního podílu. Pořadí slev je následující

 • Výpočet ceny pro odvozený CP >> sleva je 500 CZK a výsledná cena je >> 2500 * ( 1 – 0,20) = 2000 CZK
 • Revenue management >> sleva 200 CZK (zahrnuta do položky ubytování, které je tím pádem v hodnotě 1800 (2000-200) CZK
 • Sleva (akční cena) >> sleva 450 CZK (samostatná položka vypočtena z ceny z bodu 1 snížená o 25% >> 1800 * 0,25 = 450 CZK)
 • Sleva na kategorii hosta > původní cena mínus všechny již vypočtené slevy a následně výpočtu slevu na hosta podle ideálního podílu >>> (2000 – 200 – 450) /2 * 0,10 = 67,5 CZK
 • Finální cena 1282,5 CZK