Rezervace


Před příjezdem

Vaši hosté mohou již před příjezdem využít tzv. online check-in, neboli předvyplnění všech údajů o sobě a svých spolucestujících.

Údaje je také možné elektronicky podepsat, přičemž podpis se ukládá do přílohy konkrétní rezervace a vytiskne se i na ubytovací kartu hosta.

Veškeré doplněné informace jsou automaticky propsané do ubytovacích karet konkrétních hostů v rezervaci v našem systému a po příjezdu již není nutné tyto informace doplňovat.


V průběhu pobytu

Host má díky Alfredovi vždy přehled o své útratě. Svůj účet může kdykoliv zkontrolovat a zároveň má možnost vyrovnat svoji útratu, pokud hotel využívá online platební bránu integrovanou do Previa.

Po provedení online platby je v klientově rezervaci vytvořen doklad o provedené platbě a účet je kompletně zaplacen, o čemž je emailem informována i hotelová recepce.


Při odjezdu

Hostům můžete v nastavení aplikace povolit také hlášení check-outu a případně také zadání konzumace z minibaru.

V praxi to pak vypadá následujícím způsobem. Hostovi je v den odjezdu zpřístupněno tlačítko check-out (+ můžete si nastavit automatické upozornění hosta emailem na možnost odhlášení z pobytu nebo si nastavit vlastní mailingovou kampaň).

Po zmáčknutí je dotázán na spotřebu z minibaru (pokud máte funkci aktivní a máte nastavené skladové položky s rastrem minibar/minibarové jídlo/minibarový nápoj.

Host následně zadá svou konzumaci a je přesměrován na platební bránu k úhradě spotřebovaných pochutin. Po dokončení platby pokračuje v procesu check-outu, kde už pouze odklikne, že opouští pokoj.

Po dokončení je rezervace automaticky přepnuta do stavu Ukončeno a případně se také pokoj přenastaví jako neuklizený (v závislosti na Vašem nastavení úklidu).

Nezapomeňte na to, že použití funkce check-outu ze strany hosta je zcela dobrovolné a ne všichni hosté Vám svůj odjezd tímto způsobem odkliknou.