Cenový plán pro Reservation+, partnery a firmy


V Previu je možné pracovat s více cenovými plány (dále jen CP) a rozlišit tak ceny pro různé skupiny a zdroje Vašich hostů. Jaké CP můžete využívat?

  • CP pro ručně vytvořené rezervace
  • CP pro Váš rezervační formulář RESERVATION+
  • CP pro online rezervace od partnerů (možnost různých CP pro různé partnery)
  • CP pro firmy
  • Nevratné CP

CP pro ručně vytvořené rezervace

Když spustíte kompletně nový Previo profil budete mít pouze jeden jediný CP pojmenovaný jako „Základní“, který není možné smazat.

Tento CP (základní) bude vždy automaticky aplikován na rezervace, které ručně vytvoříte na plachtě. Aplikovaný plán je ale možné ručně změnit v účtu rezervace.

Pokud si nevytvoříte jiné CP budou také hodnoty z tohoto plánu použity i pro další zdroje rezervací (R+, Channel manager, české portály atp.).


Vytvoření nového CP

Nový CP vytvoříte kliknutím na tlačítko se zeleným plus vlevo od tabulky s cenami.

Co nastavujete?

  • Název CP – pro lepší orientaci pokud budete mít plánů více.
  • Storno podmínky – vyberte podle toho zda, nastavujete standardní nebo non-refundable CP.
  • Nadřazený CP – mají se ceny a další hodnoty v novém CP dědit / přebírat z nadřazeného CP nebo půjde o nezávislý plán?
  • Kalkulace cen – souvisí s Nadřazeným CP, kdy si můžete nastavit automatickou kalkulaci cen – tzn. Např. chci používat ceny ze Standardního cenového plánu + 10% sleva. Podobně je také možnost nastavit slevu / příplatek v absolutní hodnotě.
  • CP stravy a platební plán – jaké možnosti stravování a platebních metod se budou v souvislosti s CP nabízet hostům.

CP pro Váš rezervační formulář RESERVATION+

Začněte vytvořením nového CP a jeho kompletním nastavením (viz výše). Když budete mít CP vytvořený zbývá Vám už jen jeden další krok.

Přejděte do sekce Nastavení / Online rezervace / Rezervační systémy.

Zde naleznete výběr, jaké cenové plány se mají použít pro jednotlivé prodejní kanály. Na prvním místě v seznamu uvidíte RESERVATION+, ke kterému si přiřaďte odpovídající CP, které chcete používat pro rezervační formulář.

Stejně tak si případně vyberte odpovídající CP pro prodej za nevratné ceny.


CP pro online rezervace od partnerů

Podobně jako u CP pro R+ začněte vytvořením nového CP a jeho kompletním nastavením (viz výše). Když budete mít CP vytvořený můžete se přesunout do sekce Nastavení / Online rezervace / Rezervační systémy.

Zde naleznete výběr, jaké cenové plány se mají použít pro jednotlivé prodejní kanály. Nastavte si tedy odpovídající Standardní a Nevratný CP pro jednotlivé partnery a máte hotovo. Nastavení nezapomeňte uložit.


CP pro online rezervace od zahraničních partnerů (channel manager)

Podobně jako u CP pro R+ začněte vytvořením nového CP a jeho kompletním nastavením (viz výše). Na rozdíl od starší verze ceníku, už není možné vytvořený cenový plán přiřadit k partnerovi Previo GLOBAL, tedy ke všem partnerům propojeným přes channel manager.

Pokud budete chtít propojit konkrétní cenový plán s channel managerem, je nutné kontaktovat náš support tým a dohodnout se s nimi na úpravě propojení (support@previo.cz).

Zároveň je také nově možné tímto způsobem propojit pro každého partnera jiný cenový plán. Tzn. můžeme zasílat jiná data o cenách a obsazenosti na Booking.com, jiná na Expedii a jiná na Airbnb. Záleží jen na Vás!


CP pro firmy

Svým stálým hostům z firemní klientely pravděpodobně nabízíte jiné než pultové ceny. Proto má smysl vytvořit si pro jednotlivé firmy (nebo skupiny) vlastní firemní ceník.

Při zadání firmy do rezervace je pak automaticky zadána cena z firemního ceníku.

Jak na to? Vytvořte si nový CP a naplňte ho cenami (ručně nebo automatickým odvozením z nadřazeného CP s případnou slevou).

Následně přejděte do sekce Hosté / Firmy, kde najděte firmu(y), pro které CP nastavujeme. Firmu si otevřete a přejděte do záložky Cenový plán, kde podle názvu vyberte odpovídající CP.


Akční a nevratné CP

Nastavení akční a nevratné ceny prošlo poměrně zásadní změnou.

Akční ceny nově nastavujete přes modul Ceny / Slevy a příplatky / Akce.

Nevratné ceny zadáte vytvořením nevratného CP, kterému můžete zadat ceny ručně nebo může automaticky přebírat ponížené ceny z jiného CP.

Podrobnější informace k vytvoření akční a nevratné ceny naleznete v samostatné sekci.