Kategorie hostů


V prvotním nastavení máte určenou pouze jednu kategorii a to dospělou osobu. Je možné ale doplnit i další kategorie hostů jako např. dítě do 12 let, seniory nad 70 let, nebo třeba VIP hosta. U každé kategorie lze nastavit několik specifikací, které si projdeme níže.

Výchozí kategorii hosta nastavíte v detailu konkrétní kategorie. Pokud je výchozí kategorie např. Dospělý – znamená to, že při vytvoření nové rezervace na plachtě (nebo případně klientem přes rezervační formulář) je tato kategorie automaticky nastavena u všech hostů v rezervaci.

Novou kategorii hosta přidáte přes tlačítko se zeleným plus vlevo nad tabulkou. Otevře se Vám okno nadefinování nové kategorie hosta, kde už nastavujete tyto parametry:

  • Název kategorie hostů – zde už pouze vyplníte název kategorie, který se bude zobrazovat klientům. Přes vlaječku následně doplníte jazykové mutace.
  • Výchozí pro nové rezervace – každý hotel musí mít vždy jednu výchozí kategorii hosta, ta se následně předvyplňuje automaticky do všech nově vytvořených rezervací.
  • Sleva / příplatek – % nebo absolutní velikost slevy nebo příplatku pro danou kategorii hosta. Výpočty slev pák následně určuje nastavení pod tlačítkem s ozubeným kolem vpravo nad tabulku s kategoriemi hostů.
  • Kategorie bez nároku na lůžko – speciální kategorie hosta, kterého potom lze přidávat do rezervace, i když počet hostů přesahuje maximální kapacitu pokoje. V účtu pokoje jsou tito hosté zvýrazněni červeně.
  • Nabízet online – pokud je zvoleno ANO, klient si v rezervačním formuláři může tuto kategorii zvolit. Pokud je zvoleno NE, klient si tuto kategorii nemůže vybrat a je čistě pro Vaše interní využití v rezervacích na plachtě – např. Stálý host se slevou 30%.
  • Pořadí – pořadí zobrazení dané kategorie při výběru klientem ve druhém kroku rezervačního formuláře
  • Typ kategorie – podrobnější členění kategorií hostů do různých typů (např. pro účely evidence pro cizineckou policii atp.). U dětí osvobozených od poplatků (viz výše) si nezapomeňte nastavit Typ kategorie jako „dítě“.
  • Věkové rozpětí – zde nastavujete do jakého věkového rozpětí daná kategorie hosta spadá, do budoucna bude systém upraven tak, aby automaticky podle zadaného data narození přiřadil k hostovi odpovídající kategorii podle jeho věku.
    Při kombinaci nastavení „nabízet online ANO“ a věkového rozpětí je nezbytné, aby se jednotlivé věkové kategorie nepřekrývaly, na což Vás případně Previo upozorní.

S hosty také souvisejí ubytovací poplatky. Pokud máte nastavené kategorie, které neodvádějí poplatek z pobytu, je nezbytné pro tyto kategorie nastavit výjimku. Může se jedna o jinou velikost poplatku a případně i úplné osvobození.

Pod tlačítkem s ozubeným kolem vpravo nahoře nad tabulkou s kategoriemi hostů také naleznete nastavení pro výpočet slevy pro kategorii hosta.

Sleva pro kategorie hostů se počítá

Toto nastavení úzce souvisí s Kategoriemi hostů a zobrazuje se pouze v případě, že máte ceny pokojů odstupňované po osobách.

Velikost slevy např. pro děti do určitého věku nebo pro seniory určujete přímo v nastavení Kategorií hostů. Zde si poté vybíráte jakým způsobem bude zadaná sleva vypočítána.

K dispozici jsou celkem tři odlišné možnosti výpočtu, přičemž u každé z nich je v nápovědě na konci řádku uveden i vzorový příklad výpočtu.


Způsob rozepisování slevy pro kategorie hostů

Velice jednoduše, chcete mít slevu na kategorii hosta jako samostatnou zápornou položku v účtu nebo ji chcete rovnou odečíst od (zahrnout do) položky ubytovacích služeb?