Práce s rezervacemi


Tvorba nových rezervací na plachtě

Nové rezervace můžete vytvářet dvěma způsoby. Prvním způsob je využití tlačítek, které naleznete vlevo nahoře nad plachtou. Tlačítko s jednou siluetou vytvoří samostatnou rezervaci a tlačítko s více siluetami vytvoří novou skupinovou rezervaci.

Druhým způsobem je natažení rezervací myší přímo na plachtě. Pokud „natáhnete“ na více pokojů, vytvoříte skupinovou rezervaci. Stejně tak je možné při zmáčknutém tlačítku CTRL natáhnout více různých rezervací, které budou následně vytvořeny jako skupina.


Manipulace s rezervacemi z plachty

S rezervacemi na plachtě můžete manipulovat třemi různými způsoby:

 • Otevřením detailu rezervace (dvojklik) a úpravou potřebných parametrů
 • Drag&drop přesun rezervací po plachtě, případně jejich prodloužení/zkrácení potažením okraje rezervace
 • Přes pravé tlačítko myši (viz dále)

Funkce na pravém tlačítku myši

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na rezervaci se Vám otevírá široká paleta možností. Rezervaci můžete:

 • Upravit – stejné jako dvouklik na rezervaci a otevření jejího detailu
 • Provést rychlý checkin – doplnit údaje hostů
 • Potvrdit / Ubytovat / Ukončit – podle stavu, v kterém se rezervace aktuálně nachází
 • Uzamknout / Odemknout změnu pokoj – čímž zamezíte pohybu s rezervací na plachtě (ideálně např. pokud si host výslovně přeje konkrétní pokoj a nikdo by tedy rezervaci neměl přesouvat jinam. Odemykání/zamykání je možné omezit uživatelskými právy
 • Uzamknout / Odemknout změny rezervace – kompletní uzamčení rezervace proti jakýmkoliv změnám. Odemykání/zamykání je možné omezit uživatelskými právy
 • Stěhovat / Rozdělit – od určitého data rezervaci přesunout na jiný pokoj nebo ji rozdělit
 • Kopírovat – zkopírovat zvolenou rezervaci na jiné datum s možností přesunutí na jiný pokoj a možností sloučení nové rezervace do skupiny s originální rezervací
 • Přidat / Odebrat do / ze skupiny
 • Storno – přepnout do stavu storno
 • No-show – přepnout do stavu no-show
 • Smazat – kompletně vymazat tuto rezervaci

Náhledy rezervací

Po najetí myší na rezervaci se Vám vždy zobrazí její rychlý náhled, kde můžete získat základní informace o rezervace bez nutnosti jejího rozkliknutí.

U samostatné rezervace se nám zobrazí informace o hostech, objednané stravě, číslo rezervace, poznámka, rezervaci přiřazené market kódy a dále částka hotelového účtu, již uhrazená částka a saldo (kolik zbývá uhradit).

U skupinových rezervací je náhled rozšířený. Obsahuje totožné informace jako u samostatné rezervace, ale zároveň zde máme i skupinovou poznámku (pod poznámkou od konkrétní rezervace) a náhled účtu rezervace je rozšířen o sloupec s celkovou sumou účtů všech jednotlivých rezervací dohromady.


Základní rozdíly a rozlišení samostatných a skupinových rezervací

Skupinové rezervace obsahují jeden hlavní účet rezervace. V tomto účtu je možné filtrovat např. po pokojích a tím pádem si zobrazit např. pouze konkrétní pokoje k fakturaci.

Skupinové rezervace odlišíte od samostatných velice jednoduše:

 • Po kliknutí na skupinovou rezervaci se Vám žlutě označí všechny rezervace ve skupině
 • Po najetí myší na skupinovou rezervaci se Vám objeví rozšířený náhled rezervace, který obsahuje informace o skupinovém účtu (viz výše).