Zámkové systémy


Previo spolupracuje s několika různými zámkovými systémy, konkrétně se jedná o:


Vystavení klíče

V Previu vystavujete a rušíte klíče přímo z detailu každé jednotlivé rezervace.

Po rozkliknutí nabídky klíčů se Vám objeví tabulka se všemi již vystavenými klíči. Ty mohou být nahrány na kartu nebo zaslány do mobilu. Typ vystaveného klíče je rozlišen ikonkou karty a telefonu.

Pod tlačítkem se zeleným plus se skrývají dvě možnosti:

  • Vystavit nový klíč
  • Zrušit všechny aktivní klíče u rezervace a vystavit nový

Po rozkliknutí libovolné možnosti se Vám otevře okno, kde zvolíte, jaké klíče chcete vystavit:

  • Enkodér – volba zařízení, přes které bude klíč nahrán na kartu (enkodér stačí pouze jeden, ale můžete jich mít i více)
  • Počet karet – počet klíčů, které budou vygenerovány a následně nahrány na vstupní karty
  • Počet mobilních klíčů – počet klíčů, které budou vygenerovány a zaslány na zvolené telefonní číslo

První vystavený klíč u pokoje (karetní nebo mobilní) bude vždy originál. Pokud budete u pokoje vystavovat další klíče, bude se vždy jednat o kopie již vystaveného originálu. Zároveň není možné mít vystavenou kopii klíče bez originálu.

Originál i kopie klíče mají totožné vlastnosti a pro uživatele mezi nimi není žádný rozdíl.


Karetní klíč

Po vygenerování karetních klíčů se Vám rozsvítí zvolený enkodér, ke kterému přiložíte kartu, na kterou chcete klíč nahrát. Při generování více karetních klíčů přikládáte karty k enkodéru postupně.


Mobilní klíč (pouze Salto)

V rámci zámkového systému Salto si hosté mohou dveře odemykat pomocí mobilního telefonu přes bluetooth. Stačí, když si stáhnou naší aplikaci Alfred klíč. Odkaz ke stažení aplikace najdou hosté přímo v Alfredovi po provedení check-inu a úhradě rezervace. Po stažení se aplikace Alfred klíč automaticky přihlásí.

Použití aplikace v praxi si můžete prohlédnout v naší videoukázce zde.


Zrušení klíče

Zrušení klíče probíhá buď přes tlačítko s červeným křížkem nebo případně přes spodní tlačítko Ztráta klíče. V obou případech je princip podobný – klíče budou smazány z tabulky a možnost přístupu přes daný klíč bude zrušena.

Klíče mají také časově omezenou platnost shodnou s koncem rezervace. Po vypršení platnosti si host sice již neotevře klíčem pokoj, ale samotný klíč zůstane v tabulce stále uvedený. Je tedy nutné ho smazat ručně.