Příklad využití kontingentů


Budeme vycházet z níže uvedeného zadání kontingentu:

V kategorii Standard dvoulůžkový máme pro firmu blokované 2 ze 3 pokojů v této kategorii v termínu od 1.10.2017 do 30.6.2018. Expirace tohoto kontingentu je nastavena na 5 dnů.


Příkladové situace

1) Využití kontingentu firmou pro kterou byl vytvořen

Konkrétní firma si s námi telefonicky/emailem potvrdí, jednu rezervaci dvoulůžkového pokoje standard v průběhu termínu, kdy daný kontingent platí. Jejich rezervaci si zanesu do plachty a v rezervaci uvedu danou firmu.

V tuto chvíli se mi v přehledu Volných pokojů upraví jednotlivá čísla tak, že nyní mám jeden ze dvou pokojů v kontingentu obsazený firmou, ale zároveň mám pořád tento pokoj volný pro eventuální využití druhé části kontingentu v tomto termínu.

Pokud bych zbývající pokoje obsadil nefiremními rezervacemi, v přehledu by se mi zobrazilo, že mi zbývá 1 kontingent k využití a Volných pokojů s kontingenty bych měl -1, protože bych měl podle smlouvy stále držet pro danou firmu jeden volný pokoj, ale ten již byl obsazen ručně vytvořenou rezervací.

2) Blokace v R+ a ostatních kanálech

Opět vycházíme ze stejných výchozích předpokladů. Dva pokoje jsou blokované kontingentem a tím pádem se na všech našich distribučních kanálech nabízí pouze jediný zbývající pokoj k prodeji.

3) Expirace kontingentu

Expirace mi určuje v jakém časovém horizontu před začátkem blokovaného termínu bude pokoj uvolněn k prodeji pro ostatní prodejní kanály, resp. kdy přestane být blokován pro smluvního partnera (firmu/cestovní kancelář).

Vycházejme z toho, že je dnes 27.10.2017 a expirace našeho kontingentu (pro dva z celkových tří pokojů) je nastavena na 5 dnů. Pokud si budu nyní chtít udělat jako klient rezervaci na 1.11.2017, tedy začínající za více než pět dní (jak je nastavená expirace), tak se mi k prodeji nabídne pouze jeden z pokojů – ostatní jsou blokovány kontingentem a nebyly doposud uvolněny k prodeji v rámci expirace tohoto kontingentu.

Situace se mění ve chvíli, kdy si opět ve stejný den (tedy 27.10.2017) budu chtít udělat rezervaci, která bude začínat v termínu, kdy je již daný kontingent expirovaný, tzn. uvolněný k prodeji pro širokou veřejnost (všechny napojené prodejní kanály). Pro případ rezervace začínající např. 29.10.2017 už budou k dispozici všechny dostupné pokoje tohoto typu, protože daný kontingent v tomto termínu již expiroval.