Odeslání předpisu platby


Z účtu rezervace je možné vygenerovat předpis pro provedení zálohové platby a ten přímo z rezervace odeslat klientovi emailem. Předpis vygenerujete kliknutím na tlačítko s ikonou dlaně a dolaru a volbou možnosti Vytvořit předpis platby.

Otevře se Vám následující okno, kde určujete další parametry zálohového předpisu.

  • Částka a měna – automaticky se načte cena všech doposud nezaplacených položek z pokojového účtu. Cenu je možné upravit, např. pokud vyžadujete pouze částečnou zálohu.
  • Datum expirace – je vždy přednastaveno na + 24 hodin od okamžiku vytvoření předpisu, ale je možné upravit.
  • E-mail – se předvyplní z rezervace, ale je možné ho doplnit i ručně.
  • Jazyk – určujete jazykovou verzi odeslaného emailu (změní i text emailu vpravo dole).
  • Povolené způsoby platby – zde vybíráte, jaké varianty platby bude moci klient zvolit pro úhradu zálohy. Celkem zde mohou být tři možnosti: bankovní převod, garance platební kartou a platba kartou (přes online platební bránu). Vždy musí být zvolena alespoň jedna varianta úhrady. Při více variantách si host může vybrat z nabízených možností.
  • Po úspěšné / neúspěšné platbě – dodatečné nastavení, co se má s rezervací stát po úspěšné / neúspěšné online platbě / garanci kartou.
  • Text emailu – text emailu s žádostí o úhradu zálohy. Výchozí text se mění podle nastavení platebních metod pro konkrétní předpis. Pod textem bude automaticky uvedena tabulka s přehlednými informacemi o rezervaci a platbě.
  • Povolit úhradu celkové ceny rezervace (pouze s platební bránou) – v případě, že vyžadujete pouze částečnou zálohu, můžete hostům umožnit i variantu kompletní platby tak, aby už nemuseli řešit žádné další zálohy ani doplatky na místě po příjezdu.

Kliknutím na tlačítko uložit předpis odešlete na vybraný email.


Email s předpisem zálohové platby

Vše, co host musí udělat je kliknout na tlačítko uhrazení/garance rezervace. Následně bude přesměrován na samostatný platební rozcestník, kde se mu zobrazí všechny Vámi povolené platební metody.

Po zvolení platební metody se další postup liší:

Platba kartou

Po kliknutí na online platbu je host přesměrován na online platební bránu, kde provede úhradu. Následně je vystaven odpovídající doklad.

Garance platební kartou

Host je přesměrován na zabezpečený formulář, kde může vložit údaje o své platební kartě pro účely garance rezervace. Karta je následně bezpečně uložena a je Vám přístupná z detailu rezervace.

TIP: Pokud máte od klienta kartu, kterou není možné na terminálu ověřit, můžete klientovi odeslat novou žádost o garanci pomocí jiné karty. Stačí smazat z rezervace stávající kartu a vygenerovat mu nový předpis „platby“, kde zvolíte pouze garanci (+případně upravíte text emailu a informujete hosta, že původní karta nebyla funkční).

Bankovní převod

Po výběru bankovního převodu se zobrazí následující předpis pro platbu zálohy a v rezervaci je zároveň vygenerován doklad.

TIP: Pro zobrazení QR kódu pro rychlou platbu nezapomeňte v Nastavení / Hotel / Obecné / Bankovní účty doplnit IBAN a SWIFT.


Expirace předpisu pro platbu

Pokud host neprovede platbu / garanci na základě zaslaného předpisu dojde po čase (nastaveném při odeslání) k expiraci platebního předpisu.

Na tuto skutečnost je host upozorněn dalším emailem, který ho informuje o zrušení rezervace (viz níže). Rezervaci je také možné automaticky nechat přepnout do stavu storno při expiraci předpisu (nastavuje se při odeslání předpisu z rezervace).