D-EDGE


Všeobecně k nastavení a fungování propojení

Základní nastavení propojení s E-EDGE připravuje náš support tým v rámci našeho interního CRM.

Pro zřízení propojení potřebujeme znát ID hotelů a přihlašovací údaje.

Náš support tým s Vámi následně dohodne detaily propojení. Konkrétně budeme potřebovat upřesnit, které pokoje z Previa chcete propojit, na které pokoje v D-EDGE. Stejně tak si ujasníme i propojení cenových plánů. Následně začneme s mapováním / propojením.

V rámci channel manageru nemapujeme „extras“ (doplňkové služby). Pokud byla ke stažené rezervaci objednána i služba, přidáme ji do hotelového účtu pod ID položky a se správnou cenou.

Kreditní karty a zdroj rezervace (podrobněji níže) stahujeme automaticky do Previa.


Jaká data odesíláme a jak je možné je měnit

Obsazenost/dostupnost pokojů je možné měnit z plachty rezervací nebo z ceníku.

V plachtě je možné zavírat/otevírat pokoje k prodeji přes pravé tlačítko, kliknutím na hlavičku sloupečku (s datem), kdy je možné zavřít všechny pokoje nebo případně pouze pokoje určitého druhu. Druhou variantou je kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou řádku v plachtě pro zavření konkrétního pokoje (řádku kalendáře).

V ceníku je zavírání/otevírání podobné. Obsazenost/dostupnost můžete upravit změnou hodnot v tabulce u konkrétního termínu. Pokud potřebujete upravit delší časové období, můžete využít Hromadné nastavení vlevo nad tabulkou s cenami.

Ceny + restrikce: po vzájemné dohodě s D-EDGE a klienty přenášíme pouze obsazenost. Ceny a další restrikce nejsou z Previa do D-EDGE odesílány.


Jak funguje propisování rezervací

Všechny nové rezervace automaticky stahujeme do Previa. O každé nové rezervaci jde ubytovateli email s potvrzením a stejně tak odesíláme automatické potvrzení přijetí rezervace přes API do D-EDGE.

Po stažení jsou rezervace automaticky umístěny do plachty rezervací. Všechny rezervace jsou také dohledatelné v (tabulkovém) Přehledu rezervací, kde jsou zařazeny i případná storna.

Do plachty a přehledu rezervací se dostanete přes hlavní menu.

Hotely mohou ale využívat i funkci tzv. „nepřiřazených rezervací“. Při tomto nastavení není rezervace automaticky umístěná do plachty, ale „čeká“, až jí někdo z uživatelů „usadí / přiřadí“ na konkrétní pokoj. Dostupnost rezervovaného typu pokoje se po přijetí rezervace sníží i když rezervace zatím není „umístěna“.

Další specialita, kterou zmíníme, je situace, kdy jeden pokoj (v rámci typu pokoje) není volně dostupný po celou délku rezervace.

Výchozí situace může vypadat následujícím způsobem. Máme tři pokoje dvoulůžkového typu s několika rezervacemi. Host si nyní chce udělat rezervaci na termín 1.8. – 11.8.2020. Dvoulůžkový pokoj máme pro každý jednotlivý den volný. Zároveň je ale pokoj č.2 volný pouze do 5.8. a pokoj č. 1 zase dostupný až od 5.8. Jeden konkrétní pokoj tedy pro hosta není dostupný po celou délku zamýšlené rezervace.

Pro tyto situace máme dvě možná nastavení. Rezervace může být zaprvé rozdělena do „prázdných míst“. Druhou variantou je pak uložení rezervace do stavu „waiting list“ a informování hotelu emailem. V emailu je zdůrazněno, že rezervace je potvrzená a z výše uvedených důvodů nebyla umístěna do plachty. Dále je uvedena informace o nutnosti přerovnání stavajících rezervací na tento druh pokoje, tak aby bylo možné rezervaci umístit do plachty.

Obě možnosti jsou podrobněji popsány v našem manuálu.

Detail rezervace vypadá v našem systému následujícím způsobem. Najdete zde všechny důležité informace jako např. datum vytvoření rezervace, informace o hostech, zdroj rezervace, poznámky k rezervaci atp. Cena rezervace je poté viditelná v druhé záložce „Hotelový účet“.

Jak bylo zmíněno výše do rezervace se propisuje také informace o jejím zdroji. Jsme schopni identifikovat rezervace z „hlavních rezervačních kanálů“ (viz níže) a těm přiřadit odpovídající název a logo konkrétního partnera. Jedná se o následující portály:

 • Booking.com
 • Expedia
 • HRS
 • Hostelworld
 • Agoda
 • Szallas
 • Airbnb
 • Hostelbookers
 • Bookassist
 • Upper / Profitroom
 • HostelsClub
 • Budgetplaces
 • Hotel.cz
 • Ostrovok
 • Odigeo

Rezervace od menších zprostředkovatelů stahujeme do Previa s partnerem a logem D-EDGE, informace o zdroji rezervace je nicméně propsána alespoň do poznámky rezervace.


Změny hesla a úpravy pokojů

Přihlašovací údaje nutné pro propojení jsou uloženy v našem interním CRM. Hoteliér tedy používané přihlašovací údaje nemůže v nastavení CHM změnit.

Pokud dojde ze strany hotelu ke změně hesla do extranetu D-EDGE, musí nás neprodleně informovat a poskytnout nám nové heslo, abychom mohli upravit nastavení. Bez správného hesla propojení nemůže fungovat správně.

Stejný princip funguje i u změn v pokojích (změny kapacity, přidání nového typu pokoje, smazání některého propojeného typu pokoje, atp.).

Při každé změně tedy prosím kontaktujte náš support team, abychom mohli provést potřebné změny v nastavení propojení.


Channel pools (skupiny kanálů)

Náš channel manager nepracuje s tzv. channel pooly. Jak bylo popsáno výše zasíláme pouze informace o obsazenosti z Previa do D-EDGE, které pak tyto data distribuuje dále.