Zgłaszanie do Booking.com nieważnej karty/no-show/anulacji bezpośrednio z Previo


Niepojawienie się gościa/ nieprawidłowa karta płatnicza

Od niedawna obsługujemy bezpośrednią komunikację z Booking.com w zakresie niedojazdów i nieważnych kart płatniczych.

Funkcja jest dostępna podczas korzystania z Previo Channel Manager (co oznacza, że ​​nie jest obsługiwana, gdy połączenie jest nawiązywane np. przez Yield Planet).

Korzystając z Previo możesz zatem zgłosić następujące zdarzenia:

  • No-show (nie dotarła cała rezerwacja lub nie dotarła część rezerwacji grupowej)
  • Nieprawidłowa karta płatnicza (karta płatnicza podana przez gościa nie może zostać obciążona) – opcja tylko dla niewirtualnych CC, tj. wyłącznie dla kart faktycznie należących do gościa
  • Anulacja rezerwacji z powodu nieważnej karty płatniczej (gość nie podał innej karty płatniczej, w związku z czym można anulować rezerwację)

    Raportowanie no-show

    W przypadku braku przyjazdu możesz łatwo zmienić status rezerwacji w Previo z np. „potwierdzono” na „no-shos” i zapisać rezerwację. Pojawi się wówczas wyskakujące okienko, w którym możesz potwierdzić zgłoszenie partnerowi niepojawienia się gościa w obiekcie ( jednocześnie możesz też zwolnić gościa z opłat za anulowanie pobytu).

Niepojawienie się można zgłosić zawsze następnego dnia po przyjeździe (np. rezerwacja rozpoczyna się 15-go, więc niepojawienie się gościa można zgłosić od godz. 00:01 16-go. Zdarzenie można zgłaszać przez 48 godzin od tego momentu).

Nieważna karta płatnicza (i ewentualna anulacja rezerwacji w przypadku braku dostarczenia ważnej karty)
Nieprawidłową kartę płatniczą (niedziałającą, niemożliwą do obciążenia) zawsze można zgłosić bezpośrednio w oknie z danymi karty płatniczej w szczegółach rezerwacji. Czas zgłoszenia jest zawsze widoczny w podpowiedzi, a także w historii rezerwacji (aktywności użytkownika).

Zgłoszenie może zostać przetworzone w dowolnym momencie (oczywiście najlepiej przed datą przyjazdu), a B.com da gościom dodatkowy czas na podanie innej, ważnej karty płatniczej.

Podany czas może się różnić w zależności od czasu zgłoszenia i czasu poprzedzającego datę przyjazdu. Punktem odniesienia jest godzina 15:00 w dniu przyjazdu.

Możliwe są mniej więcej trzy okna czasowe:

  1. Gość ma 24 godziny na dostarczenie nowej karty, jeśli karta zostanie zgłoszona więcej niż jeden dzień przed przyjazdem.
  2. Gość ma 12 godzin na dostarczenie nowej karty, jeśli karta zostanie zgłoszona dzień przed przyjazdem.
  3. Gość ma m.in. 2 godziny na dostarczenie nowej karty, jeśli karta zostanie zgłoszona w dniu przyjazdu około godziny 13:00.Jeśli gość dostarczył nową kartę, otrzymasz standardową wiadomość e-mail od Booking.com, a informacje o karcie zostaną zaktualizowane w szczegółach rezerwacji w Previo.

Jeśli karta nie zostanie dostarczona na czas, możesz anulować rezerwację z powodu nieważnej karty płatniczej.

Ta funkcja jest dostępna 24 godziny po zgłoszeniu pierwotnej nieważnej karty płatniczej (w przypadku zgłoszenia nieważnej karty z odpowiednim wyprzedzeniem – patrz wyżej) lub po godzinie 15:00 w dniu przyjazdu (jeśli zgłoszenie nieważnej karty nastąpiło mniej niż dwa dni przed dniem przyjazdu).

Po potwierdzeniu operacji rezerwacja jest anulowana w Previo i ta sama informacja jest wysyłana do partnera. Booking.com w ciągu kilku minut wyśle ​​Ci również standardową wiadomość e-mail dotyczącą anulowania rezerwacji.

Więcej informacji na temat postępowania z nieważnymi kartami płatniczymi i anulowania rezerwacji na Booking.com można znaleźć tutaj.