Automatizace výběru plateb


Previo podporuje i tzv. automatizaci výběru plateb. Tuto funkci si můžete aktivovat v nastavení platebních metod vpravo nahoře pod tlačítkem s ozubeným kolečkem.

Automatizace výběru plateb funguje tak, že všem rezervacím, které vytvoříte ručně bude automaticky odeslán předpis pro provedení platby. Automatizace se netýká rezervací z rezervačních portálů a ani rezervací z rezervačního formuláře R+ (v obou případech je většinou úhrada rezervace řešena jiným způsobem přímo na portálu nebo v rámci formuláře).

Zálohová platba a povolené platební metody se odvíjí od Vašeho nastavení. Pokud využíváte i platební bránu, můžete pro výběr zálohy využít celkem tři možnosti.

  • Online platba (přes platební bránu)
  • Garance platební kartou
  • Bankovní převod
  • (+volitelná možnost uhradit 100% částky ihned pouze přes platební bránu)

Podmínkou pro automatické odeslání předpisu je vyplněný email hosta v rezervaci.

Hostovi je po odeslání emailu automaticky vytvořen předpis pro úhradu rezervace. Ten je uložen v dané rezervaci a je možné si i zpětně zobrazit jeho detaily.

Pokud host provede úhradu na základě zaslaného emailu, odejde mu automaticky emailem potvrzení o provedené platbě (online platba a garance kartou). Pokud host stále nezaplatil a blíží se datum splatnosti / expirace platebního předpisu, bude na tuto skutečnost také upozorněn emailem.

Pro situaci, kdy platnost platebního příkazu vyprší, můžete dále nastavit, že rezervace bude automaticky přepnuta do stavu storno (aby uvolnila místo na plachtě) a případně také odeslání automatického emailu, který hosta informuje o zrušení rezervace.

Pokud byl platební předpis vystaven např. na bankovní převod, je nutné abyste platbu přidali do účtu rezervace (ať už ručně nebo v rámci importu přehledu plateb z bankovnictví) ve chvíli, kdy jí obdržíte na svůj bankovní účet. Uhrazení rezervace zařídí, že v době expirace platebního předpisu již nebudou posílány upomínky k platbě a také případné info o zrušení rezervace.