Usługa powiązana z obiektem lub pomieszczeniem godzinowym/minutowym


Twoje usługi mogą być ograniczone pojemnością/liczbą usług dostępnych jednocześnie. W takim przypadku należy skorzystać z funkcji połączenia usługi z obiektem z możliwością rezerwacji minut/godzin. Zapewni to dobry przegląd dostępności, rezerwacji, a także zapobiegnie ewentualnym overbookingom.

Najczęściej funkcja ta wykorzystywana jest do następujących usług:

  • Zabiegi odnowy biologicznej/spa/masaże
  • Wynajem sal konferencyjnych
  • Wynajem boisk i sprzętu sportowego (kręgle, squash, tenis, itp.)

UWAGA: Podłączenie usługi do obiektu na razie działa tylko przy ręcznej rezerwacji usługi. Nie jest jeszcze obsługiwana rezerwacja usługi online za pomocą silnika R+ (nie tworzymy w PMS Previo automatycznie rezerwacji na obiekt godzinowy ani nie sprawdzamy jego dostępności). Ta funkcja jest już w toku i postaramy się ją wkrótce udostępnić.

Jak powiązać usługę z obiektem/pomieszczeniem:

Otwórz ustawienia usługi (lub utwórz nową usługę) i przejrzyj parametry usługi. W celu połączenia serwisu z obiektem minutowym/godzinowym należy wybrać jedną z poniższych metod obliczeniowych:

Cena za całą usługę (najczęściej za usługi jednorazowe o ustalonej długości – masaże, zabiegi itp.)
Cena za minuty i godziny (najczęściej w przypadku wynajmu sal konferencyjnych, boisk sportowych i  sprzętu (korty, rowery, …)

Nieco niżej w ustawieniach możesz wybrać, który konkretny obiekt będzie powiązany z tą usługą. Obiekty minutowe/godzinowe należy najpierw utworzyć w Ustawieniach / Obiekt noclegowy / Zakwaterowanie, jeśli jeszcze ich nie masz.

Jeśli kalkulujesz cenę usługi za całą usługę, w sekcji “Połączenie usługi z pomieszczeniem” określasz również długość usługi w minutach.

Twoje ustawienia będą miały wpływ na zachowanie systemu podczas tworzenia nowych rezerwacji usług w kalendarzu godzinowym oraz podczas dodawania usługi do klasycznej rezerwacji noclegu, i jednocześnie tworzenia rezerwacji dla obiektu, w którym usługa będzie świadczona.

Pozostałe instrukcje dotyczące ustawień usług opisaliśmy w dedykowanym artykule w sekcji „Usługi”.

___________________________________________________________________________________

Rezerwacja minutowa z konta klasycznej rezerwacji noclegu:

Dodaj nową pozycję do konta rezerwacji i wybierz usługę z podpowiedzi. W naszym przypadku jest to masaż refleksologiczny. Zpostaniesz poproszony o potwierdzenie równoczesnego założenia rezerwacji w powiązanym z usługą pomieszczeniu, co spowoduje również pojawienie się jej w kalendarzu rezerwacji minutowych:

W oknie edytora usługi wybierzesz m.in. salę/pomieszczenie/obiekt, do którego przypisana jest usługa, możesz też edytować daty, gościa itp.:

Po zapisaniu rezerwacji noclegu zamieni się ona w rezerwację grupową, i taką samą znajdziesz też w kalendarzu rezerwacji sal masażu:

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Samodzielna rezerwacja minutowa:

Po podłączeniu Twoich usług do obiektów minutowych/godzinowych możesz sprawdzić, w jaki sposób usługa jest wykorzystywana i roliczana, gdy chcesz utworzyć jej rezerwację. Najpierw pokażemy Ci, jak utworzyć samodzielną rezerwację minutową bez żadnego połączenia ze zwykłą rezerwacją zakwaterowania. Na naszym przykładzie skorzystamy z usług z naszej listy masaży:

Wszystkie masaże mają podobne ustawienia. Wszystkie są rozliczane za całą usługę, mają różny czas trwania, i są połączone z obiektem typu „Sala masażu”:

Przejdź teraz do kalendarza rezerwacji godzinowych/minutowych i przeciągnięciem myszy stwórz nową rezerwację dla wybranego gabinetu masażu:

Po puszczeniu klawisza myszy otworzy się okno edycji usługi:

Ponieważ nasz wybrany obiekt posiada więcej połączonych usług (kilka rodzajów masaży), nasza „Usługa” do wyboru nie zostanie wskazana w oknie automatycznie, wybierzemy ją z listy ręcznie.

(Jeśli masz tylko jedną połączoną usługę z określonym typem obiektu, system wybierze ją automatycznie (np. 1 godzina gry w squasha będzie tylko usługą powiązaną z naszymi kortami do squasha itp.).

Na liście usług zobaczysz wszystkie usługi związane z wybranym obiektem (w naszym wypadku – wszystkie 3 rodzaje masaży), a poniżej zobaczysz również inne usługi, które nie są powiązane z wybranym obiektem, ale można je dodać do rezerwacji. Wybierzmy jeden z naszych masaży połączonych z obiektem:

Gdy wybierzesz usługę z ustawionym określonym czasem trwania, zauważ, że data i godzina DO są ukryte. Nadal możesz ustawić datę i godzinę OD, która jest już wstępnie wybrana na podstawie miejsca (terminu), w którym umieściłeś rezerwację w kalendarzu. Czasu DO nie można już edytować, ponieważ wybrana usługa ma ustawioną długość:

Następnie możemy dodać osobę kontaktową lub też wskazać rezerwację noclegu, z którą nasza nowa rezerwacja masażu ma być połączona. Bez połączenia do istniejącej już rezerwacji noclegu, po zapisaniu naszej rezerwacji minutowej, zostanie ona automatycznie w swoim kalendarzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwacje minutowe możesz też wprowadzać za pomocą przycisku zielonego ludzika widocznego nad kalendarzem:

Tak otwarte okno edytora nie będzie posiadało wstępnie wskazanych dat ani usługi, ale niektórzy klienci nadal korzystają z tej klasycznej metody. Pamiętaj jedynie, że tą metodą proces tworzenia rezerwacji jest nieco odmienny.

1. Najpierw musisz wybrać usługę i kategorię pokoju (pomieszczenia, obiektu), z którą jest ona powiązana. Jeśli wybierzesz usługę jako pierwszą, lista kategorii pomieszczeń wskaże wyłącznie pomieszczenia powiązane z wybraną usługą:

 

Jeśli natomiast wybierzesz kategorię pomieszczenia jako pierwszą, w polu “Usługa” będą widoczne i usługi związane z wybranym obiektem i inne usługi, które nie są powiązane z żadnym innym obiektem.

2. Dalszy proces tworzenia rezerwacji za pomocą przycisku od tego momentu przebiega w sposób opisany wcześniej. Jedyną dodatkową rzeczą jest wybranie daty i godziny, które w tej sytuacji nie są wstępnie wybrane,  jak wspominaliśmy powyżej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule dedykowanym rezerwacjom minutowym.