Przewodnik rezerwacji minutowych


Po powiązaniu usług z obiektami minutowymi/godzinowymi możemy sprawdzić, w jaki sposób usługa jest wykorzystywana i naliczana, gdy chcesz utworzyć rezerwację. Najpierw pokażemy Ci, jak utworzyć samodzielną rezerwację minutową bez żadnego połączenia ze zwykłą rezerwacją zakwaterowania. Na naszym przykładzie skorzystamy z usług z naszej listy masaży:

Wszystkie nasze masaże mają podobne ustawienia. Wszystkie są kalkulowane za całą usługę, mają różną długość i są połączone z obiektem typu „Sala masażu”:

Przejdźmy do kalendarza rezerwacji godzinowo-minutowych. Tu wprowadź nową rezerwację do wybranego gabinetu masażu:

Po puszczeniu klawisza myszy otworzy się okno edytora usługi:

Ponieważ nasz wybrany obiekt (sala masażu) posiada więcej połączonych usług (kilka rodzajów masaży), „Usługa ” do wyboru na szczycie okna edytora nie zostanie wybrana automatycznie – > wybierzemy ją z listy.
(Jeśli masz tylko jedną usługę powiązaną z określonym typem obiektu lub pomieszczenia, zostanie ona tutaj dodana automatycznie (np. 1 godzina gry w squasha będzie usługą powiązaną z naszymi kortami do squasha itp.)).

Kliknij na pole “Usługa” w celu wybrania usługi z listy:

Gdy wybierzesz usługę z ustawionym określonym czasem trwania, zauważ, że data i godzina DO są ukryte. Nadal możesz ustawić datę i godzinę OD, która jest już wstępnie wybrana na podstawie miejsca (terminu), w którym umieściłeś rezerwację w kalendarzu. Czasu DO nie można już edytować, ponieważ wybrana usługa ma ustawioną długość:

Następnie możemy dodać osobę kontaktową lub też wskazać rezerwację noclegu, z którą nasza nowa rezerwacji masażu ma być połączona. Na przykładzie poniżej wybraliśmy rezerwację Pani Anny wprowadzając numer jej rezerwacji. Jeśli nie znamy numeru, możemy wybrać rezerwację na bazie innych parametrów (ten edytor się nie zmienił, działa tak jak dotychczas):

 

 

 

 

Następnie możesz jeszcze dodać notatkę do rezerwacji i ustawić jej docelowy status.

 

Po zapisaniu naszej rezerwacji minutowej, zostanie ona automatycznie przypisana do rezerwacji noclegu Pani Anny, a tak wygląda ona w kalendarzu rezerwacji zakwaterowania wraz ze szczegółami i widokiem konta rozliczeniowego, do którego przypisana została nowa usługa:

Rezerwację Pani Anny w całości możemy też otworzyć z kalendarza minutowego. Będzie to identyczne okno rezerwacji grupowej wraz z notatką, którą wprowadziliśmy wcześniej. Notatka widoczna jest na podglądzie rezerwacji, jak i po wejściu do jej edycji jako notatki dla recepcji:

__________________________________________________________________________________________

Rezerwacje minutowe możesz też wprowadzać za pomocą przycisku zielonego ludzika widocznego nad kalendarzem:

Tak otwarte okno edytora nie będzie posiadało wstępnie wskazanych dat ani usługi, ale niektórzy klienci nadal korzystają z tej klasycznej metody. Pamiętaj jedynie, że tą metodą proces tworzenia rezerwacji jest nieco odmienny.

1. Najpierw musisz wybrać usługę i kategorię pokoju (pomieszczenia, obiektu), z którą jest ona powiązana. Jeśli wybierzesz usługę jako pierwszą, lista kategorii pomieszczeń wskaże wyłącznie pomieszczenia powiązane z wybraną usługą:

 

Jeśli natomiast wybierzesz kategorię pomieszczenia jako pierwszą, w polu “Usługa” będą widoczne i usługi związane z wybranym obiektem i inne usługi, które nie są powiązane z żadnym innym obiektem.

2. Dalszy proces tworzenia rezerwacji za pomocą przycisku od tego momentu przebiega w sposób opisany wcześniej. Jedyną dodatkową rzeczą jest wybranie daty i godziny, które w tej sytuacji nie są wstępnie wybrane,  jak wspominaliśmy powyżej.

 

 

______________________________________________________________________________________

Czas trwania / godzina usługi

Powyżej wyjaśniliśmy, że jeśli cena jest naliczana za “całą usługę”, należy również ustawić czas jej trwania i tworząc rezerwację na taką usługę nie należy ustawiać czasu DO, ponieważ długość rezerwacji jest automatycznie obliczana jako godzina OD + ustalona długość pracy.

Jeśli natomiast usługa rozliczana jest  na “minuty i godziny”, oba terminy (OD/DO) ustawisz podczas tworzenia rezerwacji. Usługa nie ma ściśle określonego czasu trwania i można ją zamówić w dowolnej długości: np. usługa wynajmu kortu tenisowego: 1 godzina w cenie 45 zł za 60 minut:

Podczas tworzenia takiej rezerwacji kortu czas trwania usługi zostanie wstępnie wybrany na podstawie danych z przeciągnięcia i upuszczenia rezerwacji w kalendarzu (lub wprowadzisz go ręcznie, jeśli utworzysz rezerwację, klikając zielony przycisk nowej rezerwacji z kalendarza).

Zauważ też, że nową rezerwację przeciągnięciem myszy możesz wprowadzić na kilka pomieszczeń na raz, jest to identyczna funkcjonalność jaką oferujemy dla rezerwacji zakwaterowania:

Jak wspomnieliśmy powyżej, nasza usługa wynajmu kortu nie ma ustalonego czasu trwania w związku z czym można ją rezerwować na wiele okresów jednocześnie, naliczając opłatę kumulacyjną za każdy okres i kort: w przypadku rezerwacji na 2 godziny, cena usługi na koncie rezerwacji zostanie pomnożona przez 2:

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Dostępność pomieszczeń:

Podczas tworzenia rezerwacji o ustalonej długości możesz zobaczyć dostępne  i zajęte przedziały czasowe dla nowych rezerwacji:

Niektóre pomieszczenia/obiekty będą miały jeszcze jedno wskazanie “ZAMKNIĘTE”, co oznacza, że termin rezerwacji wykracza poza godziny otwarcia obiektu. Godziny otwarcia niektórych pomieszczeń i obiektów możesz wskazać w sekcji Ustawienia/Obiekt noclegowy_edytor pomieszczenia_Godziny otwarcia.