Ustawienia podatku miejskiego


Aby dodać zestaw ustawień lokalnej taksy, kliknij na zielony przycisk plusa w lewym górnym rogu modułu. Spowoduje to otwarcie okna edytora, gdzie wprowadzisz swoje stawki, wyjątki i inne dane:

Każdy zestaw reguł może mieć kilka parametrów/atrybutów. W trakcie tworzenia nowego zestawu reguł, zwróć uwagę, że wszystkie reguły z dotychczasowego zestawu będą wstępnie wybrane (jest to ułatwienie dla użytkownika, gdyż zazwyczaj reguła ogólnie się nie zmienia, przeważnie zmienia się  tylko wartość podatku lokalnego). Nowy zestaw wystarczy dopasować do aktualnych potrzeb.

      1. TERMIN WAŻNOŚCI REGUŁY:

Każdy zestaw obowiązuje od wybranej daty. Może to być przydatne, gdy wiesz, że od 1 stycznia 2026 r. zmieni się wysokość podatku. Możesz zatem z wyprzedzeniem utworzyć nowy zestaw reguł. Nowy podatek będzie miał zastosowanie do wszystkich nowo utworzonych rezerwacji w 2026 roku.

Jeśli utworzysz nowy zestaw reguł z datą ważności między dwoma już utworzonymi zestawami, daty wszystkich zestawów zostaną automatycznie dostosowane zgodnie z nowo utworzonym zestawem.

     2. OPŁATA ZALEŻNA OD DŁUGOŚCI POBYTU:

Wysokość podatku lokalnego i ewentualne wyjątki od jego zapłaty mogą być ustalane w zależności od długości pobytu.

Możesz zdefiniować dowolną ilość zakresów długości. Zakresy nie mogą się nakładać. Jeśli w ustawieniach pominiesz jakąś długość pobytu, ta długość pobytu zostanie wyłączona z podatku lokalnego.

Każdy nowy zakres dat doda o jedną kolumnę więcej do wykresu w dolnej części okna ustawień. Wtedy możliwe jest ustawienie różnych wartości podatku lokalnego dla różnych długości pobytu lub wyłączenie rezerwacji na określoną długość z opłaty podatku lokalnego.

Nasz przykład jest ustawiony tak:

Za 1-10 nocy podatek lokalny wynosi 2 zł (z wyjątkiem kategorii “dziecko do 6 lat”, która stanowi wyjątek).
Za 11-60 nocy podatek lokalny wynosi tylko 1 zł (ponownie z wyjątkiem kategorii “dziecko do 6 lat”).
W przypadku 61 i więcej nocy nie mamy ustawionego żadnego zakresu, w związku z czym podatek lokalny nie jest naliczany.

    3. PODATEK W WALUCIE OBCEJ:

Podatek lokalny można również ustawić w różnych wartościach dla różnych walut. Wartość podatku lokalnego można ustawić ręcznie lub można ją obliczyć automatycznie, korzystając z kursu wymiany.

W tabeli wszystkie automatycznie obliczone wartości będą szare, a ręcznie wstawione  – czarne. W przypadku utworzenia rezerwacji w walucie dodatkowej (np. USD) podatek lokalny zostanie naliczony w ustalonej wartości dla danej waluty

  4. WYJĄTKI DLA KATEGORII GOŚCIA:

W dolnej części okna możesz także ustawić wyjątki od ustawień ogólnych. Możesz tutaj wskazać, która kategoria jest zwolniona z opłaty lub której opłata różni się od standardowej.  Kategorie, które mają opłacać podatek zaznacz w polu “Płatnik podatku”, a te, które mają być zwolnione, odznacz. Jeśli któraś kategoria ma płacić podatek, ale w innej kwocie, zaznacz ją jako “Płatnika podatku” i wskaż stawkę w kolumnie obok:

 

W tym przykładzie nasze ustawienie wygląda następująco:

Goście dorośli we wszystkich pokojach płacą podatek w wysokości 2 zł i 1 zł (lub odpowiednik w EUR) w zależności od długości ich pobytu. Dziecko do lat 6 nie płaci podatku w ogóle. Dziecko 7-14 lat płaci podatek, ale w kwocie niższej: 1 zł / 0,5 zł w zależności od długości pobytu.

   5. WYJĄTEK DLA KATEGORII POKOJU:

Ustawisz go podobnie do wyjątków dla kategorii gości. Kliknij przycisk „Dodaj wyjątek” w dolnym lewym rogu okna i wybierz kategorię lub kilka kategorii z inną wartością podatku lokalnego:

Nasz przykład jest następujący: Pokój Single jest płatnikiem podatku, ale w innej kwocie niż pozostałe pokoje, natomiast pokój Double w ogóle nie będzie opłacał podatku (dobre wykorzystanie dla pokoi pracowniczych):

Zauważ, że w ten sposób możesz też wybrać też wyjątki dla kategorii gościa, a także łączyć jedne z drugimi, np.:

Powyższy zestaw wyjątków stworzyliśmy za pomocą plusika w lewym dolnym rogu okna dodając za jednym zamachem wyjątek i dla kategorii gościa i dla kategorii pokoju. Wybraliśmy, ze dzieci do 3 i do 6 roku życia przebywające w pokoju z kategorii “Apartament 6-os.” podatku nie płacą.

KOLEJNOŚĆ WYJĄTKÓW:

Może również dojść do sytuacji, w której kilka wyjątków nakłada się na siebie:

1. wyjątek dla kategorii gości 1 zł
2. wyjątek dla typu pokoju 2 zł
3. wyjątek dla (tej samej) kategorii gości i (tego samego) rodzaju pokoju 30 zł

W takim wypadku najpierw aplikujemy najbardziej rygorystyczne warunki, czyli te z p.3 powyżej.

W przypadku, gdy mamy tylko wyjątki nr. 1 (1 zł) i nr. 2 (2 zł), w pierwszej kolejności użyjemy wyjątku dla kategorii gości (2 zł).

___________________

USTAWIENIA OGÓLNE PODATKU znajdziesz w drugiej zakładce okna edytora.

  1. Widok opłat na koncie rezerwacji w PMS Previo:

Wstaw do osobnej linii = > podatek będzie widoczny na koncie rezerwacji tak, jak każda inna usługa, w osobnym wierszu
Scal z usługą zakwaterowania = > kwota podatku zostanie dodana do kwoty usługi zakwaterowania, podatek nie będzie widoczny na koncie rezerwacji jako osobna usługa.

WSKAZÓWKA: Zdecydowanie zalecamy umieszczenie podatku lokalnego w osobnym wierszu ze wzgledu na kalkulację podatku VAT. Podatki lokalne zwykle są zwolnione z VAT i dlatego lepiej je oddzielić od usług noclegowych opodatkowanych VAT- em.

     2. Wpływ opłat na końcową cenę rezerwacji:

Podatek nie wpłynie na cenę pobytu = > opłata zostanie odjęta od ceny rezerwacji tak, aby całkowita cena pobytu pozostała bez zmian
Podatek zostanie dodany do ceny zakwaterowania = > kwota podatku podniesie całkowitą cenę pobytu

Przykład: cena pokoju wynosi 100 zł. Podatek miejski wynosi 2 zł.

Stosując pierwszą opcję kalkulacji chcemy zachować 10o zł jako koszt całkowity rezerwacji, dlatego koszt noclegu zostanie “wirtualnie” obniżony o 2 zł, gdyż 2 zł to kwota podatku, dzięki temu całość rezerwacji nadal będzie wynosiła 100 zł.

Zastosowanie drugiej reguły podniesie całkowity koszt rezerwacji o 2 zł, do 102 zł.

___________

WSKAZÓWKA DLA UŻYTKOWNIKÓW CHM PREVIO:

Jeśli wprowadziłeś podatek miejski na Booking.com i chcesz, żeby był zaczytywany do konta rezerwacji w PMS Previo, stwórz w Previo pusty podatek miejski, BEZ CENY.

Cel jest jeden: Booking.com prześle do nas dodatkową pozycję “usługi” w postaci podatku, który musi znaleźć swoją kopię w PMS Previo, aby dane zostały wprowadzone do rezerwacji prawidłowo.

Kopia usługi przekazanej przez Booking.com jest bez ceny, gdyż cenę otrzymamy z Booking.com.

Taki podatek musi być “podatkiem miejskim” nie “podatkiem od zakwaterowania” w PMS Previo, a ustawienie ogólne widoku podatku na koncie pokoju musi być:

Wstaw do osobnej linii oraz Podatek nie wpłynie na cenę pobytu