Recenzje


W tabeli tego modułu znajdziesz administrację i przegląd wszystkich recenzji, które goście napisali po pobycie w Twoim obiekcie noclegowym.

Za pomocą przycisku Ustawienia w prawym górnym rogu możesz ustawić, jakie recenzje naprawdę chcesz i które będą zbierane. W ustawieniach możesz również wybrać, czy chcesz zbierać recenzje z ręcznie utworzonych rezerwacji w kalendarzu Previo, lub może z rezerwacji dokonanych przez silnik R+ na stronie Twojej internetowej:

Możesz również tworzyć własne szablony prośby o wystawienie recenzji w module Mailingu, jeśli Twoja licencja posiada aktywny dostęp do niego. Tam możesz użyćsymbolu zastępczego o nazwie „link do recenzji gościa” i ustawić własne warunki wysłania tego e-maila.

Kolejną pozycją, którą możesz skonfigurować, jest to, jakie recenzje będą wyświetlane na karcie Recenzje formularza rezerwacji R+. Ponownie możesz wybierać spośród wszystkich trzech kategorii, tj. recenzje z ręcznie tworzonych rezerwacji, rezerwacje z R+, a także rezerwacje z portali partnerskich. W związku z tym filtrowaniem wyświetlanych komentarzy, możesz również ustawić wyświetlanie według łącznej oceny: na przykład możesz wybrać wyświetlanie tylko recenzji, które mają ogólną ocenę równą lub większą niż 7 z 10.

Na liście recenzji możesz zobaczyć szczegóły każdej recenzji. Tj. kiedy została utworzona, na podstawie jakiej rezerwacji i czy gość nie chciał pozostać anonimowy, widzisz również nazwę klienta. Ocena recenzji składa się z pięciu ocen podrzędnych. Mianowicie ocena jakości personelu, świadczonych usług, czystości, komfortu zakwaterowania oraz ogólnego stosunku ceny do jakości. Każda kategoria jest oceniana w skali od 0 do 10, przy czym wszystkie oceny podrzędne są uśredniane w wyniku końcowym.

Klienci mogą również dodać ocenę ustną (2). Można wystawić zarówno ocenę pozytywną (zielony plus), jak i negatywną (czerwony minus). Klient może również dodać ocenę prywatną (żółta kłódka), która pojawia się tylko w tym raporcie. Jeśli chcesz zobaczyć ocenę ustną, po prostu kliknij wiersz recenzji. Możesz odpowiedzieć na komentarze klientów za pomocą przycisku Nowy komentarz (3). Twoja odpowiedź jest następnie wyświetlana obok komentarza klienta.

Recenzje pochodzące z portali partnerskich zawsze przechodzą proces akceptacji przez sam portal oraz Previo. Ale nie musisz się martwić, że ocenzurujemy opinie Twoich klientów. Zatwierdzenia mają na celu wyłącznie wykluczenie, na przykład, wulgaryzmów rozgniewanych klientów itp. Zatwierdzenie recenzji na podstawie rezerwacji R+ (lub ręcznie utworzonych rezerwacji) zależy wyłącznie od Ciebie. Służy do tego przycisk Zmień (4), za pomocą którego można zatwierdzić publikację recenzji lub ją zablokować.

Możesz kliknąć przycisk Więcej i zaznaczyć „Wyświetl prośby o recenzję”, a zostanie wyświetlona lista wszystkich rezerwacji, dla których wysłano prośbę o recenzję. W ostatniej kolumnie w tabeli możesz ponownie ręcznie przekazać żądanie do gościa.