Kalendarz rezerwacji – wideo


Dane podstawowe – Kalendarz rezerwacji/Lista

 • Orientacja, poruszanie się w kalendarzu, wyszukiwarka
 • Tablica
 • Lista dostępnych pokoi
 • Sprzątanie i usterki


Tworzenie nowego kalendarza rezerwacji

 • Tworzenie nowego kalendarza rezerwacji
 • Ustawienia kalendarza


Tworzenie i edycja rezerwacji w kalendarzu

 • Tworzenie nowej rezerwacji
 • Przesuwanie rezerwacji w kalendarzu
 • Opcje pod prawym klawiszem myszy
 • Podgląd rezerwacji
 • Szczegóły rezerwacji
 • Różnice między rezerwacją indywidualną i grupową


Wprowadzania rezerwacji grupowej

 • Tworzenie rezerwacji grupowej
 • Przesuwanie rezerwacji grupowej w kalendarzu
 • Dopasowywanie rezerwacji grupowej
 • Dodawanie/Usuwanie pojedynczych rezerwacji pokoi w/z grupy


Konto pokoju

 • Działanie konta pokoju
 • Dodawanie usług i zwyżek/zniżek do konta pokoju
 • Objaśnienie konta grupy
 • Przesuwanie pozycji pomiędzy kontem pokoju a kontem grupy