Edytowanie / usuwanie sekcji


Zaloguj się do Hotelgram, następnie idź do:

Ustawienia/Strona Internetowa/Sekcje Strony Internetowej. Wybierz sekcję, którą chcesz dopasować klikając na żółty ołówek po jej prawej stronie w kolumnie Edytuj, a otworzy się okno edycji sekcji.
Jeśli chcesz usunąć daną sekcję strony, wystarczy kliknąć na czerwony krzyżyk w kolumnie Usuń po prawej stronie