Dodawanie / edycja wiadomości


Aby dodać newsy do strony internetowej, idź do:
Ustawienia/Strona Internetowa/Wiadomości i kliknij zielony plusik w górnym lewym rogu sekcji:

Otworzy się okno ustawień Twojego nowego newsa. Ustaw od kiedy chcesz go publikować, i kiedy chcesz zakończyć publikację. Ustaw też, czy ma być on publikowany na stronie, czy na suwaku. Możesz zaznaczyć obie te opcje:

Data publikacji może być w przyszłości, co pozwoli Ci przygotować treść wiadomości na raty, dołożyć nowe, i wypuścić news w odpowiednim momencie.
Ostatnie zadanie to tworzenie tekstu wiadomości i jej edycja. Dodaj wiadomość we wszystkich wersjach językowych, jakie udostępniasz na swojej stronie internetowej (jeśli strona pozwala na 2 języki, w oknie edytora wiadomości też zobaczysz możliwość dodania tekstu w 2 różnych językach: