Podłączenie wybranej bramki do Hotelgram – pierwsze kroki


Jak rozpocząć pracę z bramką płatności online?

• Skontaktuj się ze swoim doradcą handlowym Hotelgram lub z naszym działem wsparcia technicznego. Otrzymasz odpowiednie instrukcje, jak podłączyć bramkę, której używasz.
Lista obługiwanych przez Hotelgram dostawców płatności online znajduje się również w tej sekcji instruktaża.

*Płatności online możliwe są wyłącznie dla użytkowników sinika rezerwacji RESERVATION+