Wstawianie pliku PDF


Jeśli chcesz umieścić na stronie internetowej plik PDF do pobrania, możesz to zrobić za pomocą systemu Hotelgram. Plik taki może przykładowo zawierać bardziej szczegółowe informacje o pakietach pobytowych w Twoim obiekcie, lub menu hotelowej restauracji.

Przejdź do modułu Ustawienia/Strona internetowa/Sekcje strony internetowej i wybierz “Wolną sekcję” strony oraz język, w którym będziesz modyfikować zawartość sekcji.

Następnie wprowadź tytuł/fragment tekstu, którego użyjesz, aby stworzyć link do pobrania pliku PDF. Zaznacz cały tytuł, a na pasku wyboru u dołu okna aktywuje się ikona linkowania, naciśnij “Insert/edit link”:

W nowo otwartym oknie wybierz opcję “PDF” (1), a następnie w kolejnym wybierz plik z komputera (2) i dodaj go do listy załadowanych dokumentów (3). Następnie kliknij na wybrany plik i zaznacz opcję “OK – Załaduj dokument”, a w poprzednim oknie kliknij “Insert” (4), aby podlinkować ten plik.

Efektem będzie oznaczenie tytułu linkowanego dokumentu w oknie sekcji strony na niebiesko z podkreśleniem.

Na Twojej stronie pod wybranym tytułem umieszczony już jest plik PDF.