Ustawienia i obsługa minibaru


Zużycie artykułów minibaru można zgłaszać zdalnie za pomocą aplikacji Housekeeping lub Alfred.

Poniżej instrukcja konfiguracji dostępu do tej funkcji w PMS Previo, w module HOUSEKEEPING.

  1. Oznacz, że Twój obiekt korzysta z „minibaru” w ustawieniach modułu:

2. Skonfiguruj artykuły minibaru – > przejdź do sekcji Ceny / Pozycje magazynu, w której określisz, które pozycje należą do segmentu minibaru:

Możesz oczywiście dodać zupełnie nową pozycję magazynu pod ikoną zielonego plusa nad tabelą, lub edytować już istniejącą pozycję pod ikoną ołówka po prawej stronie tabeli. W oknie edycji wskaż, że dany produkt jest pozycją minibaru. Wystarczy, że przypiszesz im jeden z poniższych segmentów:

Minibar
Minibar – art. spożywcze
Minibar – napoje

——
Raportowanie konsumpcji z minibaru z aplikacji
Pozycje minibaru mogą być dodawane do konta pokoju tylko dla klasycznych typów pokoi “zakwaterowanie”. Minibar nie jest dostępny w innych typach pokoi.

Zużycie minibaru można zgłaszać tylko dla pokoi z rezerwacją trwającą lub kończącą się dzisiaj. Minibar nie będzie działał w przypadku braku rezerwacji w pokoju, a także jeśli jest to rezerwacja, która jeszcze się nie rozpoczęła (nie miałoby to sensu).

Wystarczy, że zaznaczysz, które pozycje zostały skonsumowane, ich liczbę, a następnie potwierdzisz swój wybór klikając “Do obciążenia”. Wybrane pozycje magazynowe zostaną dodane do konta rezerwacji z PMS Previo: