Tworzenie nowej sekcji strony


Do strony produkcji Hotelgram możesz dodawać nowe jej sekcje praktycznie wedle uznania.
Aby dodać nową zakładkę przejdź od modułu Ustawienia/Strona internetowa/Sekcje strony internetowej. Znajdziesz tam listę wszystkich sekcji dotychczas prezentowanych na stronie.

Sekcje strony możesz modyfikować w edytorze (pod żółtym ołówkiem po prawej stronie sekcji), usuwać (czerwony krzyżyk), możesz też dodać zdjęcie główne danej sekcji.

Aby stworzyć zupełnie nową sekcję, kliknij na zielony plusik w górnym lewym rogu strony nad tabelą.
W górnej części nowo otwartego okna wybierz język, w którym będziesz pracować i wypełnij niezbędne ustawienia nowej sekcji:

• Nagłówek sekcji internetowej – nazwa całej sekcji. Tytuł ten będzie widoczny dla gości na Twojej stronie.
• URL sekcji internetowej – wypełnij małymi literami, bez polskich znaków, oddziel słowa od siebie myślnikami.
• SEO + Opis sekcji + Kluczowe słowa sekcji internetowej – przydatne dane do optymalizacji SEO tej sekcji.
Ostatnią rzeczą, którą trzeba tu wprowadzić jest treść, którą wstawisz w oknie Tekst sekcji internetowej poniżej:

Możesz stworzyć tę sekcję także w HTML. Wystarczy kliknąć na przycisk do tego służący na pasku wyboru, aby przenieść się do edytora HTML.

Po zakończeniu wprowadzania treści do nowej sekcji, pamiętaj o stworzeniu jej kopii w pozostałych językach, w których prezentujesz stronę. Język wybierzesz u góry okna edycji sekcji:

Ostatnią rzeczą, jak trzeba zrobić, aby prawidłowo umieścić nową sekcję na stronie jest umieszczenie jej w menu strony. Naciśnij przycisk Menu w górnym lewym rogu nad listą sekcji. Następnie wybierz aktywne sekcje (widoczne dla gości strony) oraz kolejność, w jakiej mają być prezentowane.
Kolejność możesz zmienić poprzez przeciągnięcie sekcji na liście dowolnie w górę lub w dół.
Możesz też przypisać wybraną sekcję jako subsekcję innej sekcji. Przeciągnij i upuść sekcję w prawo pod sekcją – matką, aby to zrobić.
Pamiętaj o tym, by i Menu zmodyfikować we wszystkich językach Twojej strony