Moduł Housekeeping


W module Housekeeping systemu Hotelgram możesz zarządzać sprzątaniem i usterkami w Twoim obiekcie noclegowym. Tu też wprowadzisz podstawowe ustawienia aplikacji mobilnej Housekeeping, której użyją Twoi współpracownicy, aby zmienić status czystości pokoi i innych pomieszczeń, a także aby zgłosić usterkę czy jej naprawę.

Z lewej strony modułu znajdują się:

Filtry

na bazie których możesz generować interesujące Cię raporty:

W tej sekcji możesz filtrować:

 • Zakwaterowanie (kategorie)
 • Zakwaterowanie (konkretne pokoje w ramach danej kategorii)
 • Status pokoju (stan czystości: posprzątany/ nieposprzątany/ inspekcja/ sprzątanie kontrolne)
 • Przypisany (filtr pokoi przypisanych do danego użytkownika)

Po wprowadzeniu odpowiednich filtrów otrzymasz raport, a w nim wg. kolumn nad raportem:


Zajęty – informacja o tym, czy pokój jest dziś zajęty przez gości (posiada rezerwację)
Wyjazd – informacja o tym, czy z pokoju dziś wyjeżdża gość wraz z godziną wyjazdu, jeśli podano w rezerwacji
Przyjazd – informacja o tym, czy dziś w pokoju rozpoczyna się pobyt wraz z godziną rozpoczęcia pobytu
Osób – liczba gości w pokoju
Noc / z – liczba nocy już odbyta/całkowita liczba nocy rezerwacji
Uwagi – jeśli podano w rezerwacji (okno notatek w rezerwacji widoczne jest w mobilnym Housekeepingu)
Narodowość – narodowość gościa, jeśli podana w rezerwacji
Usterka – jeśli wprowadzona w module lub mobilnym Housekeepingu
Status – stan czystości pokoju
Przypisany – nazwa użytkowanika przypisanego do obsługi danego pokoju w ustawieniach modułu

Ustawienia

Ustawienia stałych opcji modułu znajdują się pod ikoną zębatki w prawym górnym rogu nad raportem.

Tutaj wprowadzisz ustawienia automatycznej zmiany stanu czystości pokoju, przypiszesz pokoje do obsługi dla konkretnych użytkowników, aktywujesz sprzątanie kontrolne oraz możliwość odnotowania konsumpcji z minibaru w aplikacji mobilnej Housekeeping.
Tu też wskażesz, czy chcesz, aby stan pokoju widoczny był a kalendarzu głównym systemu Hotelgram wraz z ewentualną informacją o usterce:

Podstawowe

Efekt:1.
2.
3.

Przypisywanie pokoi

W drugiej zakładce ustawień modułu wskażesz, czy poszczególni użytkownicy systemu pracujący na Twojej licencji Hotelgram, mają być przypisani do obsługi konkretnych pokoi. Jeśli przypiszesz wybrane pokoje do użytkownika, w wersji mobilnej modułu Housekeeping zobaczy on tylko te właśnie wskazane pokoje. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie, np. jeśli jedna osoba sprzątająca jest na urlopie i musi przekazać pracę innej, można tymczasowo przypisać pokoje do innego użytkownika, a po powrocie z urlopu, przywrócić oryginalne ustawienia.
Można przypisać wiele pokoi do jednej osoby, jak i wiele osób do tego samego pokoju.
Nowe ustawienie dodasz przy pomocy zielonego plusa. Użytkownika przypiszesz wybierając go z rozwijanej listy użytkowników, których wcześniej wprowadziłeś do Hotelgram:

Efekt ograniczenia widoku pokoi dla danego użytkownika w mobilnym Housekeepingu (przypisaliśmy do niego 6 pokoi i maksymalnie 6 pokoi zobaczy on po zalogowaniu do aplikacji):

 • #### Minibar ####

  W tej zakładce ustawisz, czy chcesz, aby w aplikacji mobilnej Housekeeping można było oznaczać konsumpcję z minibaru. Wówczas osoba sprzątająca będzie mogła to zrobić w trakcie prac w pokoju. Aby dany produkt był widoczny do obsługi w minibarze, musi być przypisany do segmentu “Minibar” właśnie w sekcji Ceny/Pozycje Magazynu oraz w ustawieniach sekcji Ustawienia/Aplikacja Alfred, aby konsumpcję mógł oznaczyć sam gość za pomocą Alfreda:


  Po aktywowaniu tej opcji osoba obsługująca dany pokój w aplikacji mobilnej będzie mogła oznaczyć konsumpcję po kliknięciu w dany pokój:

  i następnie wybrać ile sztuk/pozycji z minibaru zostało zużytych i dodać je do rachunku gościa:

  Na liście możliwych produktów do ujęcia w konsumpcji widoczne będą te, które zostały prawidłowo oznaczone jako jeden z segmentów Minibaru w systemie Hotelgram.
  I jeszcze zrzut widoku notatki z rezerwacji widocznej w mobilnym Housekeepingu:

Ta funkcjonalność jest cały czas w trakcie prac, stąd niektóre frazy widoczne są w języku angielskim

Więcej o Alfredzie, segmentacji, magazynie i usługach w artykułach dedykowanych.