Księga Gości


Księga Gości to baza gości zebranych z rezerwacji zrealizowanych w kalendarzu Hotelgram. Bazuje ona na danych zawartych w karcie meldunkowej każdej rezerwacji. Wystarczy wprowadzić filtr dat od-do, aby stworzyć listę wszystkich gości zakwaterowanych w danym okresie. Taka lista może służyć do wewnętrznych analiz statystycznych, lub manualnego tworzenia raportów dla administracji publicznej.
Aby stworzyć nową listę z księgi gości, należy użyć przycisku oznakowanego zielonym plusikiem w lewym górnym rogu nad tabelą. Tam podajemy interesujący nas okres. Każda taka wygenerowana lista dostępna jest w formatach .pdf oraz .xls w podglądzie lub do pobrania/druku. Każdą można edytować klikając na ołóweczek po prawej stronie wygenerowanego formularza księgi.
Dane zmodyfikowane w księdze nie zostaną zmodyfikowane w rezerwacji, z której zostały pobrane.